Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có nghị quyết, quyết nghị ông Lê Quân chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội đến Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau. Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 08/10,Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Nguyễn Hạnh Phúc công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quân.

Đại biểu Lê Quân tiếp xúc cử tri

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ các Điều 38, Điều 54 Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 ngày 11/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Quyết định số 2313-QĐNS/TW ngày 21/8/2020 của Ban Bí thư về việc chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021; Xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Lê Quân và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 613/TTr-BCTĐB ngày 25/9/2020, ngày 30/9/2020, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 1016/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quân.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định đồng ý chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đối với ông Lê Quân. Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ nêu rõ: Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tỉnh Cà Mau và ông Lê Quân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2020.

Toàn văn nghị quyết mời xem tại file đính kèm/.

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.481
  Online: 20