Chiều 11/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tiến hành phiên trù bị. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy. Dự Đại hội có 497 đại biểu, đại diện tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất của hơn 45 vạn đảng viên của Đảng bộ Thành phố.

 

Quang cảnh phiên trù bị

 

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp Nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà của cả nước; thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
 
Từ những kinh nghiệm được đúc kết sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội các nhiệm kỳ trước, để nâng cao chất lượng và đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu, nội dung, chương trình đề ra của Đại hội, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ Thủ đô và cả nước, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.
 
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh và gợi mở một số vấn đề chủ yếu, trong đó, về thảo luận các văn kiện của Trung ương, Thành phố, đề nghị các đồng chí đại biểu tham luận theo đúng quy định, không quá 10 phút, chọn lọc, trình bày nội dung cốt lõi, đảm bảo ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, những vấn đề quan trọng theo Đề cương gợi ý của Đoàn Chủ tịch đã gửi tới các Tổ đại biểu. Kết quả công tác của cấp ủy, địa phương, đơn vị mình (nếu có) cần trình bày bảo đảm tính khái quát nhằm minh họa thêm cho Báo cáo chính trị và các văn kiện. Đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, mà trọng tâm là Báo cáo chính trị.
 
Đối với Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, đề nghị các đồng chí đại biểu chuẩn bị kỹ, phát biểu, thảo luận về các nhận định, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, hội nhập, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là về mục tiêu tổng quát, những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới của Thành phố.
 
Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước; việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã được cấp có thẩm quyền chỉ ra trong thời gian qua. Với trách nhiệm trước hơn 45 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ, cần khách quan, trung thực, tập trung phân tích làm rõ, sâu sắc hơn ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.
 
Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, nhấn mạnh đây là nội dung mới được đưa ra thảo luận tại Đại hội lần này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các đồng chí bám sát dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và 8 Chương trình công tác lớn của khóa XVI để có đánh giá, phân tích, đề xuất phù hợp, sát với thực tiễn của Thành phố, đảm bảo quá trình xây dựng, triển khai thực hiện có tính khả thi cao.
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên trù bị
 
Về bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là một nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội, Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI chuẩn bị theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; được các cơ quan chức năng và Ban Thường vụ Thành ủy thẩm tra kỹ lưỡng và phê duyệt. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có cơ cấu và số lượng hợp lý; tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội được thông qua.
 
Trách nhiệm của Đại hội và từng đại biểu là phải đưa tinh thần, kết quả tốt đẹp của đại hội cấp cơ sở vào Đại hội Thành phố; trên cơ sở Đề án nhân sự trình Đại hội, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, thực sự xứng đáng để bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ. Các đồng chí đại biểu cần bám sát đề án công tác nhân sự, cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt quan tâm những tiêu chí quan trọng để lựa chọn được những cán bộ thực sự tâm huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn đặt lợi ích chung của Đảng, của Nhân dân lên trên hết; không tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; không có biểu hiện suy thoái, tiêu cực; không cục bộ, địa phương chủ nghĩa. 
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo: Hà Nội phải tổ chức thành công Đại hội thực chất, Đảng bộ Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương cho các địa phương trong cả nước về tất cả mọi phương diện; Đại hội phải tạo ra động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn nữa. Tối qua (10/10/2020), Thành phố vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, khơi dậy và bồi đắp niềm tự hào sâu sắc về truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; truyền thống hòa bình, hữu nghị cũng như truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của Thủ đô. Mong rằng niềm tự hào, danh dự của Đảng bộ và những truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội sẽ được từng đại biểu và toàn Đại hội nhận thức sâu sắc và chuyển hóa thành kết quả thành công thực chất của Đại hội về mọi phương diện.
 
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”; phát huy truyền thống Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo; với công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, khoa học, chất lượng, với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy và tập thể Thường trực Thành ủy tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII nhất định sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Nội và cả nước; xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu của Thủ đô, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng.
 
Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Thành ủy, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí, bao gồm: đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP; đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an Thành phố.
 
Phiên trù bị cũng bầu đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, bao gồm: đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình làm Tổ trưởng; 2 ủy viên là đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố và đồng chí Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt một số quy định về bầu cử trong Đảng; trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; quy định một số vấn đề, nội dung liên quan đến Đại hội...

Theo hanoi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.931
  Online: 54