TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 18 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

 

A. Các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV:

I. Các Báo cáo thường kỳ:

1. Báo cáo 339 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Thành phố.

2. Báo cáo dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2021 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công).

3. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2019.

4. Báo cáo 62 BC-HDND của HĐND Thành phố Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

5. Báo cáo 342 BC-UBND của UBND Thành phố về Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

6. Báo cáo của Tòa án nhân dân Thành phố về công tác xét xử năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

7. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố về công tác kiểm sát năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

8. Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ Thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.

9. Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố.

10. Báo cáo của UBND Thành phố về trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố.

11. Báo cáo của UBND Thành phố về Kết quả thực hiện nội dung chất vấn kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố.

12. Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

13. Báo cáo của UBND Thành phố về Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

14. Các Báo cáo giám sát của HĐND Thành phố:

II. Các Báo cáo chuyên đề:

15. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030.

16. Báo cáo của UBND Thành phố Báo cáo tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2020.

17. Báo cáo Kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2021-2023 của thành phố Hà Nội.

18. Kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội (điểm đ, khoản 2, điều 19 thông tư 38/2019/TT-BTC).

19. Báo cáo về kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Thành phố năm 2021.

20. Báo cáo của UBND Thành phố Báo cáo Tồng kết Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND Thành phố ban hành tại Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015.

 III. Tờ trình, dự thảo nghị quyết:

a. Nghị quyết thường kỳ:

1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2021.

2. Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2021 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công).

3. Về tổng quyết toán ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2019.

4. Về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố năm 2021.

5. Nghị quyết Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021.

- Tờ trình 232 TTr-UBND Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021.

6. Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND Thành phố trong năm 2021.

b. Nghị quyết chuyên đề:

1. Về một số nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố:

1.1. Quy định về mức học bổng và nguồn học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trung học phổ thông chuyên trong các trường trung học phổ thông và học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao của thành phố Hà Nội.

1.2. Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ chuyên trách CNTT của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã Thành phố từ năm 2021.

1.3. Quy định nội dung, mức chi công tác khai quật, khảo cổ trên địa bàn Thành phố.

1.4. Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh; chi biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy của ngành giáo dục và đào tạo; tập huấn đội tuyển học sinh giỏi tại các trường có hệ chuyên của thành phố Hà Nội, tập huấn đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

1.5. Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn Thành phố.

2. Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.

3. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 340 BC-UBND của UBND Thành phố Báo cáo phương hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

4. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội (Điều 55, Luật Đầu tư công 2019).

5. Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

- Tờ trình 212 TTr-UBND Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

6. Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội (theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của UBTV Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh).

7. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội.

8. Nghị quyết Về việc thành lập, đặt tên tổ dân phố từ các khu vực dân cư mới hình thành; trên cơ sở chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn; trên cơ sở sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ.

- Tờ trình 230 TTr-UBND Về việc thành lập, đặt tên tổ dân phố từ các khu vực dân cư mới hình thành; trên cơ sở chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn; trên cơ sở sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ.

9. Các nghị quyết về công tác nhân sự.

B. Tài liệu phục vụ TXCT trước Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố khóa XV:

1. Lịch Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Thành phố trước Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Khóa XV.

- Thông báo 393 điều chỉnh địa điểm TXCT trước Kỳ họp thứ 18 tại huyện Chương Mỹ.

- Thông báo 396 điều chỉnh địa điểm TXCT trước Kỳ họp thứ 18 tại huyện quận Tây Hồ và huyện Mỹ Đức.

2. Thông báo Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khóa XV.

4. Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  208 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.913.889
  Online: 26