TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 19 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

A. Các Tờ trình tại kỳ họp thứ 19 HĐND Thành phố khóa XV:

1. Tờ trình về việc quy định nội dung chi, mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Thành phố Hà Nội

2. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hà Nội

B. Các báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 19 HĐND Thành phố khóa XV:

1. Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Thành phố Hà Nội

2. Báo cáo thẩm tra Quyết định, chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hà Nội

C. Các báo cáo giải trình của UBND Thành phố:

1. Báo cáo giải trình thẩm tra phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án tại kỳ họp 19 HĐND Thành phố khóa XV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.023
  Online: 20