Chiều 31-3, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 77/HĐND-KTNS đề nghị UBND thành phố báo cáo bổ sung các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.

Theo văn bản, căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐND ngày 8-3-2021 về việc thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành báo cáo bổ sung về các dự án.

Trong đó, tập trung bổ sung về các mốc thời gian, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ liên quan đến điều chỉnh, gia hạn thủ tục liên quan đến quy hoạch, đầu tư, sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính đối với các dự án trong danh mục tái giám sát của HĐND thành phố theo phụ lục trên cơ sở rà soát các dự án tại Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 17-7-2018 và Kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố tại thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16-8-2018. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố giao cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo bổ sung, gửi Thường trực HĐND thành phố trước ngày 20-4-2021.

Toàn văn văn bản mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP ĐĐBQH&HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  240 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.159.729
  Online: 55