Ngày 21/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2021).

Theo đó, nội dung tuyên truyền: Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô trong 75 năm qua; những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức và những nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của Thủ đô, đất nước. Đồng thời, quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân, sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thủ đô trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân Thủ đô tích cực tham gia Cuộc thi viết tìm hiểu về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sự nỗ lực cố gắng của lực lượng vũ trang Thủ đô trong công tác tham mưu và làm tốt vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện, đưa các phong trào thi đua trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc liên tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, đất nước...

Toàn văn hướng dẫn mời xem tại file đính kèm

Quốc Thịnh (VP Đ ĐBQH&HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  499 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.142.945
  Online: 66