Cổng Thông tin điện tử Công an TP Hà Nội xin giới thiệu Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ảnh minh họa

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5/7 đến ngày 8/7/2021, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã họp và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) và dự kiến kế hoạch 5 năm (2021-2025); ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII; về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 3 - Ban chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí ủy viên Trung ương đảng và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban chấp hành Trung ương và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn văn Đề cương thông báo mời xem tại file đính kèm

QUỐC THỊNH (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.270.997
  Online: 33