Ngày 10/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội. Theo đó, cử tri thành phố Hà Nội đã có ý kiến "Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt vai trò hiệp thương, giới thiệu, lựa chọn những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp niệm kỳ 2021-2026, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn được sự ủng hộ, tin cậy của cử tri”.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp, chủ trì xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử. MTTQ Việt Nam xác định công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho Nhân dân là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp.

MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Quá trình tổ chức hiệp thương theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, khách quan, lựa chọn được những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, được sự ủng hộ, tin cậy của cử tri.

Toàn văn văn bản trả lời mời xem tại file đính kèm

Quốc Thịnh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  328 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.666.051
  Online: 22