Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có văn bản gửi Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội trả lời kiến nghị của cử tri về nội dung: Để tránh thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước, đề nghị nghiên cứu quy định đối với các công trình xây dựng cơ bản đang trong thời gian khấu hao thì không được sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước để sửa chữa.

Bộ Tài chính xin cho biết, căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, trường hợp tài sản cố định (bao gồm nhà, công trình xây dựng) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tính hao mòn, không trích khấu hao theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì ngân sách nhà nước bố trí kinh phí sửa chữa. Trường hợp các tài sản cố định (bao gồm nhà, công trình xây dựng) tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và Điều 16 Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính; đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để sửa chữa; ngân sách nhà nước không bố trí kinh phí.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội để hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan về quản lý tài chính, tài sản công.

Toàn văn trả lời mời xem tại file đính kèm

 

Quốc Thịnh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  316 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.606.176
  Online: 26