Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố về việc hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; UBND Thành phố vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo đó, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây khẩn trương cung cấp danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định trên địa bàn và cơ sở cách ly tập trung do quận, huyện, thị xã quản lý vận hành cho Sở Xây dựng và các đơn vị cấp nước trên địa bàn trước ngày 28/8/2021; yêu cầu, đôn đốc các đơn vị cấp nước trên địa bàn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ của Thành phố đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở thu dung, cách ly tập trung, cơ sở y tế khám chữa bệnh điều trị bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 do đơn vị quản lý, vận hành gửi Sở Xây dựng để thông báo cho các đơn vị cấp nước trên địa bàn Thành phố trước ngày 28/8/2021.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong việc lập danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Sở Xây dựng đề xuất nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí cho Sở Xây dựng để triển khai thực hiện; hướng dẫn các đơn vị cấp nước hoàn thiện thủ tục hồ sơ để tiếp nhận kinh phí; thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán theo quy định; đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cấp nước trên địa bàn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ của Thành phố.

Sở Tài chính có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí cho Sở Xây dựng để thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt; phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn các đơn vị cấp nước trong việc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng tiền nước theo quy định trước ngày 28/8/2021; phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan khi thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ.

Đối với các đơn vị cấp nước: Tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố từ kỳ hóa đơn tháng 9 đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch...

Toàn văn văn bản chỉ đạo mời xem tại file đính kèm

Quốc Thịnh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  316 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.606.061
  Online: 33