Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND thành phố Hà Nội hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hiện nay trên địa bàn các quận, huyện, thị xã đã triển khai các chính sách hỗ trợ đến người dân một cách kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân là các đối tượng yếu thế, lao động tự do trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân yên tâm phòng chống dịch bệnh theo chủ trương chung của Thành phố.

Ảnh: Người dân huyện Thanh Trì nhận hỗ trợ

Qua báo cáo của một số đơn vị cho thấy: quận Ba Đình đã triển khai 6 đợt phê duyệt hỗ trợ cho 6.414 người lao động, tổng số tiền hỗ trợ là 9.621 triệu đồng. Việc hỗ trợ được UBND quận triển khai và được UBND các phường thực hiện ngay nhằm kịp thời giúp đỡ các đối tượng khó khăn, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động mất việc làm do dịch bệnh COVID-19.

Các nhóm đối tượng người lao động được xét duyệt hỗ trợ đảm bảo theo đúng đối tượng gồm: Hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn cận nghèo của Thành phố; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng; Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch và đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải chấm dứt hợp đồng lao động do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 21 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch và không thuộc đối tượng được quy định tại Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Người được hỗ trợ đồng thời đảm bảo điều kiện: thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 do cơ sở giáo dục dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động) và không thuộc đối tượng quy định tại Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động (có trụ sở chính trên địa bàn quận) phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch; Hỗ trợ bổ sung cho người lao động quy định tại khoản 4, 5, 6, 7 Điều 1 Nghị quyết số 15 NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố trong các trường hợp: Người lao động đang mang thai; Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em).

Các đối tượng, các khoản hỗ trợ được công khai, minh bạch và giám sát của hệ thống chính trị, nhân dân tại cơ sở.

Tại huyện Thanh Trì: Ngay sau khi có Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Thành phố, UBND huyện Thanh Trì đã ban hành các kế hoạch, quyết định, thành lập Hội đồng xét duyệt những đối tượng nhằm triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP Hà Nội đảm bảo minh bạch, công khai và đúng quy định. Kết quả, huyện đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.038 đơn vị, 27.211 người lao động với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện Thanh Trì triển khai trao tận tay khoản tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người theo tinh thần Nghị quyết 68 của Chính phủ tới người lao động tự do mất việc vì Covid-19 vào thời điểm thực sự ý nghĩa tại 15 xã, thị trấn.

Hình thức phát thu đơn chủ yếu là phát, thu tại hộ. Đối “vùng xanh” trên địa bàn huyện sẽ thông báo trên loa phát và thu đơn tại các nhà văn hóa, đảm bảo thực hiện nghiêm túc 5K. Đối với công tác hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch, các chốt trực, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Phòng LĐTB&XH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát và lập danh sách những hộ nghèo, trẻ mồi côi, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ 3.707 hộ gia đình (trong đó có 192 hộ nghèo, 836 hộ cận nghèo) bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với số tiền 1,51 tỷ đồng…

Vũ Thảo (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  316 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.606.028
  Online: 68