* Nhà, đất không thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý tài sản công: Nội dung này được đề cập tại Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (Nghị định 67/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/9/2021).

Theo đó, nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về tài sản công dưới đây sẽ không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định, như:

- Đất (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có) thuộc trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc: đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; đất rừng sản xuất, đất nông, lâm nghiệp;

- Nhà, đất là sản phẩm hàng hóa của dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật, trừ phần nhà, đất tại dự án đã được xác định và hạch toán là tài sản cố định của doanh nghiệp;

- Nhà, đất của doanh nghiệp đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp;

- Nhà, đất được hình thành bằng nguồn quỹ phúc lợi của doanh nghiệp;…

* Phương án bồi thường các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: Nội dung này được quy định tại Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (NCC), Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 01/9/2021 và thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.

Theo đó, khi tiến hành cải tạo, xây dựng lại NCC thì phải có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng NCC, nội dung cụ thể phải có như sau:

- Tên và địa chỉ của chủ sở hữu, người sử dụng Nhà chung cư;

- Vị trí, diện tích nhà cũ; vị trí, diện tích nhà được bố trí tái định cư;

- Giá bán nhà ở, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở TĐC, các công trình khác (nếu có); giá trị nhà ở, công trình xây dựng khác (nếu có) bố trí TĐC;

- Giá tính để bồi thường nhà ở, công trình xây dựng khác (nếu có); giá trị nhà ở, công trình xây dựng khác (nếu có) được bồi thường;

- Khoản tiền chênh lệch của chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu phải thanh toán (nếu có);

- Thời gian thực hiện dự án; thời gian hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, TĐC và bố trí chỗ ở tạm thời; thời gian bàn giao nhà TĐC;

- Việc bố trí chỗ ở tạm thời, chi phí hỗ trợ chỗ ở tạm thời;

- Các nội dung quy định tại Điều 21, 22 và 23 Nghị định 69/2021 và các nội dung khác liên quan (nếu có)./.

Mời xem toàn văn Nghị định tại file đính kèm

KIM NGÂN (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.069.237
  Online: 46