Chiều 21/10, tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ hai tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về hai dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và tiến hành thảo luận tại tổ về hai dự án luật trên. Phiên thảo luận tổ của Đoàn Hà Nội do đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hà Nội chủ trì thảo luận.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hà Nội chủ trì

Đa số các đại biểu Quốc hội Hà Nội đều nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát cơ động và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đối với dự án Luật Cảnh sát cơ động:   

Các đại biểu Quốc hội Hà Nội đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan soạn thảo. Dự thảo Luật gồm 5 chương, 31 điều, nội dung cơ bản được xây dựng trên cơ sở bám sát các giải pháp của 4 chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua; kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013, bổ sung những quy định mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của cảnh sát cơ động. Trong đó xác định 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản; quy định cụ thể 7 quyền hạn; bổ sung, làm rõ các quy định liên quan hoạt động của cảnh sát cơ động...

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội góp ý Luật

Về xây dựng Cảnh sát cơ động (Điều 5), đại biểu Nguyễn Hải Trung, Nguyễn Phương Thủy tán thành nội dung dự thảo Luật vì phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Công an nhân dân, trong đó xác định ưu tiên xây dựng Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại.

Về vị trí, chức năng của lực lượng cảnh sát cơ động, đa số các ý kiến cho rằng cần làm rõ lực lượng chuyên trách của lực lượng Cảnh sát cơ động. Về hợp tác quốc tế, có ý kiến cho rằng vấn đề này còn chung chung, chưa rõ ràng trong dự thảo Luật. Hợp tác quốc tế về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ còn chồng chéo với các luật khác có liên quan.

Đề cập về quyền hạn cảnh sát cơ động, đại biểu Nguyễn Phương Thủy đề nghị quy định cụ thể, chặt chẽ hơn các trường hợp được “ngăn chặn, vô hiệu hóa phương tiện bay không người lái” ở khoản 3; đồng thời rà soát, đối chiếu với quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháp luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 4 vì thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát cơ động đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Về hệ thống tổ chức cảnh sát cơ động, các đại biểu tán thành phương án 1 không nên quy định cứng hệ thống tổ chức trong dự thảo Luật mà nên giao cho Bộ trưởng Bộ Công an quy định để phù hợp với từng thời kỳ.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Các đại biểu Nguyễn Anh Trí, Nguyễn Thị Lan góp ý về một số nội dung như về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đề nghị vẫn giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn Bệnh viện đa khoa Medlatec góp ý Luật

Về kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng ký ra nước ngoài, dự thảo Luật quy định chỉ kiểm soát an ninh đối với sáng chế “được tạo ra toàn bộ ở Việt Nam” mà không áp dụng đối với sáng chế “được tạo ra một phần tại Việt Nam” là chưa bảo đảm chặt chẽ, dễ bị lợi dụng để tránh việc kiểm soát an ninh. Vì vậy, đề nghị Cơ quan soạn thảo chỉnh lý lại quy định nêu trên.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về thực hiện cơ chế đầy đủ và hiệu quả để đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì việc giảm thời hạn bảo hộ hữu hiệu của bằng sáng chế do sự chậm trễ bất hợp lý trong việc cấp phép lưu hành (khoản 2 Điều 12.40 của Hiệp định EVFTA; Điều 131a được bổ sung theo khoản 62 Điều 1 của dự thảo Luật), về hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, về tăng cường cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ…./.

Ngọc Ánh - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.172
  Online: 65