Ngày 22/10/2021, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 107/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả đạt được; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tiếp tiếp công dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả tổ chức thực hiện các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Thành phố gắn với Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố… (số liệu báo cáo tính đến ngày 15/10/2021).

Qua đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khó khăn trong việc tổ chức thực hiện; xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu lại, tố cáo. Báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND Thành phố và HĐND TP.

Theo dự kiến, Đoàn giám sát giám sát thông qua báo cáo bằng văn bản của đối tượng chịu sự giám sát; giám sát, làm việc trực tiếp với Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Thời gian dự kiến giám sát trực tiếp trong tháng 11/2021.

Toàn văn quyết định, kế hoạch giám sát mời xem tại file đính kèm

Đức Huấn (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.271.075
  Online: 47