Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, để chuẩn bị công tác giám sát và phục vụ kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 01/11/2021, Ban Pháp chế HĐND Thành phố dã có văn bản đề nghị các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan báo cáo kết quả công tác của mình gửi về Ban theo quy định.

Phạm vi báo cáo: kết quả thực hiện công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của các đơn vị.

Trong đó, Công an Thành phố báo cáo các tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật và phòng chống cháy, nổ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ngoài ra Công an Thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy và Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Tòa án nhân dân Thành phố báo cáo về kết quả công tác xét xử năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;

Cục thi hành án dân sự Thành phố báo cáo về tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Để triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, Ban Pháp chế HĐND Thành phố đề nghị Công an Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục thi hành án dân sự Thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng báo cáo và gửi về Ban Pháp chế HĐND Thành phố trước ngày 18/11/2021 để Ban thực hiện giám sát trực tiếp tại các đơn vị và thẩm tra phục vụ kỳ họp thứ 3 HĐND theo quy định.

Kim Ngân (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.191
  Online: 55