Trong tháng 10, Thường trực HĐND Thành phố thực hiện tốt các công việc theo thẩm quyền để xem xét, cho ý kiến về các chủ trương lớn của Thành phố, điều hành về ngân sách, phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công, định mức chi ngân sách, hỗ trợ kinh phí, cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch theo yêu cầu của Thành ủy, cho ý kiến chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố. Trong chỉ đạo điều hành Thường trực HĐND Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đồng thời phát huy vai trò của các Ban HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND Thành phố đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian tiến độ, không chồng chéo về đối tượng, nội dung công việc, bảo đảm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố.

Thường trực HĐND Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực HĐND Thành phố và Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý III/2021 và thảo luận chuyên đề Đề án: “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của HĐND các cấp 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021; Thường trực HĐND Thành phố đề nghị Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã phát động các phong trào thi đua để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND Thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố”. Đoàn giám sát qua báo cáo đối với các quận, huyện, sở, ngành và làm việc trực tiếp với các quận, huyện: Hà Đông, huyện Gia Lâm, Mỹ Đức, thị xã Sơn Tây.

 Thường trực HĐND Thành phố phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

            Công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm được Thường trực HĐND Thành phố chủ động rà soát từ sớm, đảm bảo theo quy định của Luật. Ngày 15/10/2021, Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể như sau: Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 07/12/2021 đến ngày 11/12/2021; Địa điểm: Hội trường tầng 3 Trụ sở HĐND - UBND Thành phố - số 79 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Tùy theo tình hình thực tế, Thường trực HĐND Thành phố xây dựng phương án tổ chức kỳ họp đảm bảo hiệu quả); Nội dung kỳ họp: Dự kiến kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố xem xét, thông qua 43 nội dung (xem xét 21 báo cáo, thông qua 22 tờ trình, dự thảo Nghị quyết). Hiện nay các Ban HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đang rà soát các nội dung theo quy định.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11: HĐND Thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc phòng, chống dịch Covid-19; Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố làm việc với UBND Thành phố và các ngành liên quan về việc thực hiện Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố”; Đảng đoàn HĐND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thời gian, nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố; Trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Các Ban tiến hành khảo sát, thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố; Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 đối với đại biểu HĐND Thành phố và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội đối với đại biểu Quốc hội tại các đơn vị bầu cử; Phiên họp Thường trực HĐND Thành phố tháng 11/2021; Phối hợp, tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội khi có yêu cầu; Hoàn thiện và ban hành Quy trình xử lý văn bản của Thường trực HĐND; Xây dựng quy trình phối hợp 4 cơ quan Thường trực HĐND – UBND –UBMTTQ - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố theo quy định; các đồng chí lãnh đạo HĐND Thành phố dự và phát biểu Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Đan Phượng; Tham dự các cuộc họp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và tham gia các hoạt động chung của Thành phố.

Toàn văn báo cáo mời xem tại file đính kèm

Nguyễn Thanh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.144
  Online: 55