LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ

TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

 

TT

Quận, huyện, thị xã

(Đơn vị bầu cử)

Thời gian

tiếp xúc

cử tri

Địa điểm, địa chỉ

tổ chức tiếp xúc cử tri

1

Huyện Phú Xuyên

(Đơn vị bầu cử số 17)

1. ĐB LÊ NGỌC ANH

2. ĐB NGUYỄN THANH NAM

3. ĐB NGUYỄN MINH TUÂN

08h00’

ngày 15/11/2021

(thứ Hai)

Tại các điểm cầu trực tuyến

( Điểm cầu chính tại Trụ sở

HĐND-UBND huyện Phú Xuyên)

 

2

Huyện Mê Linh

(Đơn vị bầu cử số 22)

1.ĐB HOÀNG ANH TUẤN

2. ĐB NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

3. ĐB PHẠM ĐÌNH ĐOÀN

08h00’

ngày 16/11/2021

(thứ Ba)

Tại các điểm cầu trực tuyến

(Điểm cầu chính tại Phòng họp số 204, Trụ sở HĐND-UBND huyện Mê Linh)

3

Huyện Đan Phượng

(Đơn vị bầu cử số 25)

1. ĐB NGUYỄN DOÃN TOẢN

2. ĐB TRẦN ĐỨC HẢI

3. ĐB NGUYỄN VĂN LUYẾN

08h00’

ngày 16/11/2021

(thứ Ba)

Tại các điểm cầu trực tuyến

( Điểm cầu chính tại Trụ sở

HĐND-UBND huyện Đan Phượng)

4

Quận Tây Hồ

(Đơn vị bầu cử  số 05)

1. ĐB NGUYỄN LAN HƯƠNG

2. ĐB LÊ THI THU HẰNG

3. ĐB NGUYỄN THANH BÌNH

14h00’

ngày 16/11/2021

(thứ Ba)

Tại các điểm cầu trực tuyến

(Điểm cầu chính tại Phòng họp tầng 2, Trụ sở UBND quận Tây Hồ)

5

Thị xã Sơn Tây

(Đơn vị bầu cử số 29)

1. ĐB PHẠM THỊ THANH MAI

2. ĐB NGUYỄN ĐÌNH LƯU

3. ĐB NGUYỄN NGUYÊN QUÂN

14h00’

ngày 16/11/2021

(thứ Ba)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND thị xã Sơn Tây)

6

Quận Hà Đông

(Đơn vị bầu cử số 10)

1. ĐB NGUYỄN MẠNH QUYỀN

2. ĐB NGUYỄN THANH XUÂN

3. ĐB BẠCH LIÊN HƯƠNG

4. ĐB NGUYỄN ANH TUẤN

14h00’

ngày 16/11/2021

(thứ Ba)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND quận Hà Đông)

7

Huyện Mỹ Đức

(Đơn vị bầu cử số 16)

1. ĐB NGUYỄN NGỌC VIỆT

2. ĐB PHẠM HẢI HOA

3. ĐB LÊ VĨNH SƠN

08h30’

ngày 17/11/2021

(thứ Tư)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Mỹ Đức)

8

Quận Đống Đa

(Đơn vị bầu cử số 03)

1. ĐB CHU NGỌC ANH

2. ĐB ĐINH TRƯỜNG THỌ

3. ĐB HOÀNG THỊ THÚY HẰNG

4. ĐB  NGUYỄN QUANG TUẤN

08h00’

ngày 18/11/2021

(thứ Năm)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở Quận ủy-HĐND-UBNDquận Đống Đa)

9

Huyện Thường Tín

(Đơn vị bầu cử số 18)

1. ĐB NGUYỄN TIẾN MINH

2. ĐB VŨ MẠNH HẢI

3. ĐB ĐỖ VĂN TRƯỜNG

14h00’

ngày 18/11/2021

(thứ Năm)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Thường Tín)

10

Quận Bắc Từ Liêm

(Đơn vị bầu cử số 11)

1. ĐB LƯU NGỌC HÀ

2. ĐB ĐỖ ANH TUẤN

3. ĐB VŨ NGỌC ANH

08h00’

ngày 19/11/2021

(thứ Sáu)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Phòng họp số 3, tầng 2, Trụ sở HĐND-UBND

quận Bắc Từ Liêm)

11

Huyện Đông Anh

(Đơn vị bầu cử số 21)

1. ĐB NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG

2. ĐB LÊ TRUNG KIÊN

3. ĐB TRẦN THẾ CƯƠNG

4. ĐB ĐOÀN VIỆT CƯỜNG

08h00’

ngày 19/11/2021

(thứ Sáu)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Đông Anh)

12

Huyện Phúc Thọ

(Đơn vị bầu cử số 28)

1. ĐB NGUYỄN DOÃN HOÀN

2. ĐB HOÀNG THỊ TÚ ANH

3. ĐB ĐÀO QUANG MINH

08h00’

ngày 19/11/2021

(thứ Sáu)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Phúc Thọ)

13

Quận Ba Đình

(Đơn vị bầu cử số 1)

1. ĐB HOÀNG MINH DŨNG TIẾN

2. ĐB NGUYỄN CHÍ LỰC

2. ĐB LÊ KIM ANH

08h30’

ngày 19/11/2021

(thứ Sáu)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Ba Đình)

14

Quận Hoàng Mai

(Đơn vị bầu cử số 08)

1. ĐB NGUYỄN QUANG HIẾU

2. ĐB TRƯƠNG VIỆT DŨNG

3. ĐB NGUYỄN MINH ĐỨC

4. ĐB NGUYỄN DUY CHÍNH

08h30’

ngày 19/11/2021

(thứ Sáu)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND -UBND quận Hoàng Mai)

15

Quận Long Biên

(Đơn vị bầu cử số 09)

1. ĐB ĐƯỜNG HOÀI NAM

2. ĐB VŨ THU HÀ

3. ĐB NGUYỄN QUANG THẮNG

08h30’

ngày 19/11/2021

(thứ Sáu)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở UBND quận Long Biên)

16

Huyện Thanh Trì

(Đơn vị bầu cử số 19)

1. ĐB NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

2. ĐB TRẦN HỢP DŨNG

3. ĐB DƯƠNG MINH ÁNH

08h30’

ngày 19/11/2021

(thứ Sáu)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Thanh Trì)

17

Huyện Gia Lâm

(Đơn vị bầu cử số 20)

1. ĐB VŨ ĐỨC BẢO

2. ĐB LÊ ANH QUÂN

3. ĐB ĐÀM VĂN HUÂN

08h30’

ngày 19/11/2021

(thứ Sáu)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở

Huyện ủy Gia Lâm)

18

Huyện Ứng Hòa

(Đơn vị bầu cử số 15)

1. ĐB NGUYỄN PHI THƯỜNG

2. ĐB PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

3. ĐB BÙI THỊ THU HIỀN

08h30’

ngày 19/11/2021

(thứ Sáu)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Ứng Hòa)

19

Quận Cầu Giấy

(Đơn vị bầu cử số 06)

1. ĐB TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

2. ĐB NGUYỄN BÍCH THỦY

3. ĐB NGUYỄN THANH TÙNG

14h00’

ngày 19/11/2021

(thứ Sáu)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND quận Cầu Giấy)

20

Huyện Quốc Oai

(Đơn vị bầu cử số 26)

1. ĐB NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

2. ĐB NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

3. ĐB LÊ NHƯ ĐỨC

08h00’

ngày 22/11/2021

(thứ Hai)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Quốc Oai)

21

Huyện Chương Mỹ

(Đơn vị bầu cử số 13)

1. ĐB NGUYỄN THỊ TUYẾN

2. ĐB NGUYỄN VĂN THẮNG

3. ĐB NGUYỄN THỊ CHẮT

(NI SƯ THÍCH ĐÀM KHOA)

08h00’

ngày 22/11/2021

(thứ Hai)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Phòng họp 102 – Trụ sở UBND huyện Chương Mỹ)

22

Huyện Thanh Oai

(Đơn vị bầu cử số 14)

1. ĐB PHÙNG THỊ HỒNG HÀ

2. ĐB NGUYỄN NGUYÊN HÙNG

3. ĐB NGUYỄN CÔNG ANH

08h30’

ngày 22/11/2021

(thứ Hai)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Thanh Oai)

23

Quận Thanh Xuân

(Đơn vị bầu cử số 07)

1. ĐB BÙI HUYỀN MAI

2. ĐB NGUYỄN VIỆT HÀ

3. ĐB TRỊNH XUÂN QUANG

08h30’

ngày 22/11/2021

(thứ Hai)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND quận Thanh Xuân)

 

24

Huyện Ba Vì

(Đơn vị bầu cử số 30)

1. ĐB PHÙNG TÂN NHỊ

2. ĐB TRẦN THỊ NHỊ HÀ

3. ĐB TRẦN KHÁNH HƯNG

08h00’

ngày 23/11/2021

(thứ Ba)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Ba Vì)

25

Quận Hai Bà Trưng

(Đơn vị bầu cử số 04)

1. ĐB DƯƠNG ĐỨC TUẤN

2. ĐB NGUYỄN VĂN NAM

3. ĐB HỒ VÂN NGA

08h30’

ngày 23/11/2021

(thứ Ba)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng)

 

26

Huyện Thạch Thất

(Đơn vị bầu cử số 27)

1. ĐB PHẠM QUÍ TIÊN

2. ĐB LÊ MINH ĐỨC

3. ĐB TRƯƠNG HẢI LONG

08h30’

ngày 23/11/2021

(thứ Ba)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Thạch Thất)

 

27

Quận Nam Từ Liêm

(Đơn vị bầu cử 12)

1. ĐB TRẦN ĐỨC HOẠT

2. ĐB TRẦN ANH TUẤN

3. ĐB LÂM THỊ QUỲNH DAO

14h00’

ngày 23/11/2021

(thứ Ba)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Phòng họp số 3, tầng 2, Trụ sở Quận ủy Nam Từ Liêm)

28

Huyện Hoài Đức

(Đơn vị bầu cử số 24)

1. ĐB NGUYỄN QUANG ĐỨC

2. ĐB DUY HOÀNG DƯƠNG

3. ĐB NGUYỄN XUÂN ĐẠI

14h00’

ngày 23/11/2021

(thứ Ba)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Phòng họp số 3, Trụ sở UBND huyện Hoài Đức)

29

Huyện Sóc Sơn

(Đơn vị bầu cử số 23)

1. ĐB PHẠM QUANG THANH

2. ĐB NGUYỄN VŨ BÍCH HIỀN

3. ĐB LƯU QUANG HUY

4. ĐB NGUYỄN VĂN TÂN

(Thượng tọa THÍCH CHIẾU TUỆ)

08h30’

ngày 24/11/2021

(thứ Tư)

Tại các điểm cầu trực tuyến

 (Điểm cầu chính tại Phòng họp nhà A5, Trụ sở UBND huyện Sóc Sơn)

Ghi chú: Lịch TXCT của Tổ đại biểu quận Hoàn Kiếm sẽ có thông báo sau.

Hồng Nhung (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.499
  Online: 26