Trình bày tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, tại kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 7/12, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khẳng định: Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy, công tác quản lý, điều hành của UBND Thành phố. Với sự chủ động, quyết liệt và sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân Thủ đô, Thành phố đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa có các giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trình bày báo cáo tại Kỳ họp

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cho biết: Cử tri và Nhân dân đánh giá cao kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 với nhiều quyết sách quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước và việc tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc với 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển văn hóa Việt Nam.
 
Cử tri và Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào những đổi mới trong hoạt động của chính quyền đô thị, bộ máy đang từng bước đi vào nền nếp, hoạt động ổn định, thông suốt. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy, công tác quản lý, điều hành của UBND Thành phố. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19” cùng sự chủ động, quyết liệt và sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân Thủ đô, Thành phố đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch bệnh, vừa có các giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.
 
Trong công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố: Mặt trận các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đạt nhiều kết quả, nổi bật là tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội, ủng hộ Quỹ Vắc-xin. Mặt trận các cấp đã hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch, các y, bác sỹ, bệnh nhân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, sinh viên, người nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và Nhân dân một số Tỉnh, Thành phố với số tiền và hàng hóa trị giá 966,3 tỷ đồng; các mô hình “Chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” “Đội xe đại đoàn kết”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Tiếp sức mùa dịch”, “Chia sẻ yêu thương”, chương trình “Đoàn kết chống dịch”, “Sóng và máy tính cho em” đã hỗ trợ tiền, gần 30.000 suất quà và 7.586 thiết bị học trực tuyến trị giá 84,15 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã hỗ trợ xây mới 408 nhà Đại đoàn kết, tặng 68.601 suất quà giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 50,7 tỷ đồng; vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021 được hơn 51 tỷ đồng.
 
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tổ chức tại 3.787/5.369 khu dân cư, được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố dự và động viên Nhân dân đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, xây dựng Thủ đô giàu đẹp. 
 
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ của Ủy ban bầu cử, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố tới cơ sở, MTTQ Việt Nam các cấp đã tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn Thành phố thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của Nhân dân.
 
Công tác giám sát, góp ý, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh tiếp tục được quan tâm: MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức 1.690 đoàn kiểm tra, giám sát; 2.084 cuộc giám sát qua nghiên cứu, xem xét văn bản; phối hợp, tham gia 2.468 đoàn kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, HĐND, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, việc thực hiện các chính sách pháp luật, việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 28/10/2021 về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân ở nơi cư trú... Tổ chức 588 hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án của UBND, dự thảo Nghị quyết của HĐND các cấp; phối hợp với Tòa án nhân dân lựa chọn, hiệp thương giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu 847 vị Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó, Hội thẩm nhân dân Thành phố là 100 người). MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp tổ chức 607 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân; tổ chức 13.460 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
 
Qua tổng hợp ý kiến tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, Cử tri và Nhân dân Thủ đô kiến nghị và đề nghị với HĐND, UBND về các nội dung:(1) Đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp, các dự án đầu tư công, xây mới các trường học, bệnh viện;(2) Mở rộng các tuyến đường giao thông kết nối giao thương trên địa bàn Thành phố, quan tâm chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; (3) Quy hoạch phát triển các khu vực sông Hồng, Sông Đuống; (4) Cải tạo các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, ổn định giá các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, thức ăn trong chăn nuôi; (5) Hỗ trợ đầu tư ngân sách đối với các địa phương xây dựng nông thôn mới; (6) Giải quyết ô nhiễm môi trường; (7) Việc tiêm vắc xin đối với trẻ em; (8) Tăng cường giám sát các lĩnh vực: Quy hoạch đô thị, tiến độ thực hiện các dự án, giao thông, ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội, phòng cháy chữa cháy...

Đồng thời, tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị HĐND, UBND Thành phố một số nội dung sau:
 
Thứ nhất: Đề nghị HĐND Thành phố quan tâm xây dựng cơ chế chính sách để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xem xét điều chỉnh chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp thực tế và lợi ích của Nhân dân.
 
Thứ hai: Đề nghị HĐND Thành phố giám sát các lĩnh vực: Quy hoạch đô thị, tiến độ thực hiện các dự án, giao thông, môi trường, các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, phòng cháy chữa cháy...
 
Thứ ba: Đề nghị UBND Thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý vi phạm quy định của Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho trẻ em; chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu mô hình học trực tiếp và trực tuyến, quan tâm hỗ trợ học sinh thuộc các gia đình khó khăn phương tiện học tập trực tuyến.
 
Thứ tư: Đề nghị UBND Thành phố giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, các con sông, khu xử lý rác; hỗ trợ đầu tư ngân sách đối với các địa phương xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; có giải pháp ổn định giá các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và các loại nông sản trên địa bàn Thành phố.
 
Thứ năm: Đề nghị UBND Thành phố kiến nghị với Chính phủ đẩy nhanh việc di dời các cơ sở, nhà máy gây ô nhiễm khỏi khu vực nội đô; rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai, các dự án vi phạm sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông, trường học, chợ dân sinh, hệ thống thủy lợi, hệ thống xử lý nước thải...; đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng xây dựng các huyện thành quận.
 
Thứ sáu: Đề nghị UBND Thành phố có chính sách, thủ tục đặc thù thực hiện các công trình trọng điểm như: Dự án đường vành đai 4, đề án xây dựng, cải tạo lại các chung cư cũ; đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thủ đô.
 
Thứ bảy: Đề nghị UBND Thành phố quan tâm công tác cải cách hành chính, chỉ đạo các sở, ngành liên thông dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân giao dịch thực hiện các thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số để xử lý, phân tích, dự báo và tối ưu hóa hoạt động, quản lý kinh tế xã hội, thực hiện xây dựng chính quyền điện tử.
 
Thứ tám: Đề nghị Thành phố quan tâm tăng chế độ phụ cấp đối với Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận và chi hội trưởng các đoàn thể.

Quốc Thịnh - Duy Linh (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.278
  Online: 45