Trong các ngày 07-10/12/2021, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND Thành phố đã tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh định hướng HĐND Thành phố tại phiên khai mạc để các đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố, trong đó đặc biệt là nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND.

HĐND Thành phố cũng đã dành gần 01 ngày để các đại biểu thảo luận tại tổ và hội trường nhằm phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, lan tỏa không khí dân chủ, công khai để hoạt động nghị trường thực chất và hiệu quả hơn. Từ đó đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục khả thi, phù hợp với thực tiễn của Thành phố. Đã có 50 lượt đại biểu HĐND Thành phố phát biểu ý kiến tại thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Kết quả thảo luận thể hiện các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở; sự chủ động, tích cực của các lực lượng tuyến đầu chống dịnh Covid-19 và sự đồng hành của các doanh nghiệp, Nhân dân đã chung tay, góp sức cùng Thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với phương châm “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết”,“Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố; báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND Thành phố; báo cáo tổng hợp và cung cấp thông tin của Chủ tọa kỳ họp về các nội dung, HĐND Thành phố đã xem xét 22 báo cáo và biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao; trong đó có nhiều cơ chế, chính sách để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn: Đây là phiên chất vấn trực tiếp tại Hội trường đầu tiên của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các Ban HĐND, các đại biểu HĐND Thành phố, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố thực hiện chất vấn đối với 02 nhóm vấn đề: (1) Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; (2) Việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm. Đã có tổng số 28 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận. Có 04 Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 09 Giám đốc Sở, ngành; 03 Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện đã tham gia trả lời chất vấn. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã phát biểu báo cáo, tiếp thu, giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu HĐND Thành phố quan tâm và trực tiếp trả lời chất vấn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND, của Chủ tịch UBND Thành phố. Các đại biểu hỏi ngắn gọn, rõ vấn đề, đi thẳng vào đúng vấn đề được chất vấn; người trả lời chất vấn cơ bản nắm vững tình hình về lĩnh vực chất vấn, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp khắc phục, mặc dù có nhiều đồng chí cũng mới đảm trách nhiệm vụ. Điều hành của Chủ tọa trong phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đã để lại dấu ấn, được cử tri đánh giá là bản lĩnh, linh hoạt khoa học, hiệu quả tạo điều kiện để đại biểu và người trả lời chất vấn trao đổi, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, cam kết thời gian, tiến độ để hoàn thành công việc. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND Thành phố lựa chọn chất vấn là "trúng và đúng", quan trọng, thiết thực, phù hợp thực tiễn Thành phố, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Kết luận phiên chất vấn, chủ tọa đề nghị UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND, cử tri và đây cũng là thước đo năng lực, uy tín và sự tín nhiệm của cán bộ.

Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân: Qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố,  cử tri Thành phố đã kiến nghị 05 nhóm vấn đề lớn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố với 132 kiến nghị (bao gồm: 21 câu kiến nghị chung đối với UBND Thành phố; 93 câu kiến nghị riêng của từng quận, huyện, thị xã; 16 câu kiến nghị phản hồi trả lời của UBND Thành phố; 02 câu kiến nghị với cấp Trung ương). Các kiến nghị sẽ được UBND Thành phố trả lời bằng văn bản để các đại biểu thông tin tới cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp sau (kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố) và đăng trên các phương tiện thông tin để cử tri, Nhân dân theo dõi, giám sát.

Kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố đã thành công tốt đẹp, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực quyết tâm khắc phục những khó khăn, ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19 để chuẩn bị các nội dung trình HĐND tại kỳ họp cũng như các điều kiện bảo đảm cho việc tổ chức, phục vụ kỳ họp được kỹ lưỡng, chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

Toàn văn báo cáo kết quả mời xem tại file đính kèm

Đức Huấn (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.505
  Online: 70