Chiều 22/12/2021, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và Thường trực HĐND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức họp thành viên Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội”để thống nhất nội dung, yêu cầu và phương thức giám sát. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách chủ trì buổi làm việc

Theo Quyết định số 11/QĐ-ĐĐBQH ngày 28/11/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đoàn giám sát có 11 thành viên do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố, Trưởng Đoàn giám sát; đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Theo Quyết định số 108/QĐ-HĐND ngày 16/11/2021 của Thường trực HĐND Thành phố Đoàn giám sát có 10 thành viên do đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng Đoàn giám sát; đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố, Phó Trưởng Đoàn giám sát.

 Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, cụ thể  việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng trên địa bàn Thành phố; phối hợp lập và thẩm định quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng trên địa bàn Thành phố; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố; rà soát, ban hành danh mục quy hoạch tích hợp vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011 - 2020 khi quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định/phê duyệt trên địa bàn Thành phố; rà soát các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch và việc ban hành chính sách thay thế trên địa bàn Thành phố.

Đoàn sẽ tiến hành làm việc với một số sở và quận, huyện như: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch-Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Thạch Thất, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai và Gia Lâm. Đoàn giám sát có trách nhiệm thực hiện kế hoạch giám sát và báo cáo kết quả giám sát về Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV trước ngày 15/01/2022.

Tại cuộc họp, các thành viên Đoàn giám sát đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào Kế hoạch chi tiết thực hiện giám sát chuyên đề; xác định rõ nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp giám sát; nhấn mạnh qua hoạt động giám sát phải xem xét, đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan, toàn diện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.

 

 

 

 

 

 

Hoài Thương-Minh Tú (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.404
  Online: 42