Tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND Thành phố đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối 02 nhóm vấn đề, gồm: (1) Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; (2) Việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng và đã thành công tốt đẹp. Đã có 28 lượt đại biểu phát biểu chất vấn và tranh luận, làm rõ các vấn đề. Có 04 đồng chí Phó Chủ tịch ƯBND Thành phố, 09 đồng chí Giám đốc Sở, ban, ngành và 03 đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND quận, huyện đã tham gia trả lời chất vấn. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề chung về trách nhiệm, thẩm quyền của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu. Nội dung trả lời chất vấn của người được chất vấn cơ bản đã trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp khắc phục. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự trao đổi, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quan tâm với quan điểm đi đến cùng vấn đề được chất vấn. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND Thành phố lựa chọn chất vấn là "trúng và đúng", quan trọng, thiết thực, phù hợp thực tiễn Thành phố, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, chủ trì và kết luận phiên chất vấn. Đối với nhóm vấn đề về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội và triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covỉd-19, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung sau: Trên cơ sở đánh giá toàn diện các kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó xây dựng các giải pháp phòng chống dịch đồng bộ, hiệu quả, thích ứng, an toàn. Trong đó, ưu tiên nâng cao năng lực phân tích, dự báo để xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể, sát với tình hình, tuyệt đối không để lúng túng, bị động, bất ngờ với những tình huống có thể còn phức tạp hơn so với thời gian trước đây.

Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực xét nghiệm theo phương châm “y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng” để bảo đảm đủ năng lực dự báo, giám sát, phát hiện bệnh sớm, khống chế kịp thời, có hiệu quả dịch Covid-19 và các bệnh dịch khác.

Khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thích ứng linh hoạt đối với từng lĩnh vực, ngành nghề để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, cử tri và nhân dân không lơ là, chủ quan, hiểu rõ và đồng thuận với các biện pháp phòng chống dịch, chủ động cùng Thành phố thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch, chính sách hỗ trợ kịp thời đối với những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc đối tượng được hưởng theo quy định đã ban hành, quan tâm nhóm đối tượng yếu thế. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách.

Đề nghị UBND Thành phố đánh giá đầy đủ, toàn diện tác động của dịch Covid-19, cả thách thức và cơ hội đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai của ngành giáo dục và đào tạo thích ứng với dịch bệnh; đánh giá hiệu quả học tập trực tuyến của các nhóm đối tượng học sinh, nhất là học sinh tiểu học; có giải pháp bảo đảm chất lượng học trực tuyến, bổ sung kiến thức cho học sinh khi trở lại trường học; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, hệ thống y tế trường học; phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế với các quận, huyện, thị xã để triển khai hiệu quả, an toàn chương trình tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho học sinh.

Trên cơ sở đánh giá sâu sắc, toàn diện những tác động của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội, khẩn trương xây dựng triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đối với nhóm vấn đề thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tự trên địa bàn Thành phố, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tập trung rà soát kết quả thực hiện các chương trình, dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như các biên bản ghi nhớ, cam kết thực hiện các nội dung hỗ trợ an sinh xã hội tại các Hội nghị "Hà Nội – Hợp tác đầu tư và phát triển" giai đoạn 2016 đến nay; đôn đốc thực hiện và chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc một cách thực chất, rõ định lượng và đạt hiệu quả.

Chỉ đạo các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã hoàn thiện hệ thống quy trình ISO đặc biệt là quy trình thủ tục phối hợp, hệ thống giữa các Sở, Ngành..., rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục; thực hiện đúng quy định công bố, công khai thủ tục hành chính; tăng cường hướng dẫn thực hiện thủ tục; đôn đốc xây dựng phần mềm quản lý dự án. Phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, tìm các giải pháp khắc phục để sớm triển khai các dự án đã cấp chủ trương đầu tư, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án mới đảm bảo đúng quy định. Đồng thời kêu gọi, thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa trong trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Thành phố, đối với các dự án đầu tư công, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư theo quy định. Đặc biệt cần tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt cao nhất, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, giao ban định kỳ và kiểm tra đột xuất, xác định các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư) đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.

Chỉ đạo các Sở, Ngành Thành phố khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quản lý các dự án đầu tư để kết nối liên thông với các sở, ngành, thuận tiện trong công tác theo dõi đầu tư của Thành phố; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đẩy mạnh cải cách hành chính trong đầu tư. Chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã tích cực phối hợp nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án để tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất và phát triển kinh tế địa phương.

Đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện cam kết triển khai dự án đúng tiến độ và có kế hoạch, lộ trình để khắc phục các vi phạm mà Đoàn giám sát của HĐND Thành phố đã nêu. Đối với những dự án không còn khả năng thực hiện, dự án đã được gia hạn vẫn chậm hoàn thành, dự án nhà đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ tài chính dù đã được gia hạn theo quy định đề nghị kiên quyết thu hồi, có phương án xử lý để sớm đưa đất vào sử dụng.

Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị còn chậm thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra của Trung ương, của Thành phố, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, ƯBND Thành phố trong việc khắc phục các tồn tại, vi phạm của các dự án sử dụng đất chậm triển khai đã nêu; trong đó lưu ý về trách nhiệm của các cơ quan quản lý quy hoạch trong việc để nhà đầu tư viện dẫn vào lý do điều chỉnh quy hoạch để kéo dài hoặc chậm thời gian thực hiện dự án. 

Riêng đối với những nội dung chất vấn của các đại biểu và các nội dung đã chất vấn nhưng chưa được trả lời trực tiếp tại Hội trường, đề nghị Chủ tịch ƯBND Thành phố, thành viên UBND Thành phố, Giám đốc thủ trưởng các sở, ngành và các cá nhân có liên quan có văn bản trả lời gửi đến Thường trực HĐND, đại biểu HĐND Thành phố chất vấn theo quy định tại Điều 60, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

HĐND Thành phố giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục giám sát việc thực hiện các nội dung đã chất vấn và những cam kết của ƯBND Thành phố, lãnh đạo các sở, ngành tại kỳ họp này./.

Toàn văn kết luận mời xem tại file đính kèm

Quốc Thịnh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.376
  Online: 27