Sáng 24/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã có buổi giám sát chuyên đề tại huyện Thạch Thất về “việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đồng chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi làm việc

Huyện Thạch Thất nằm phía Tây, cách Trung tâm Thủ đô khoảng 30km, huyện có 22 xã và 01 thị trấn, với diện tích tự nhiên 18.752 ha, dân số 222,1 nghìn người. Trên địa bàn huyện có nhiều dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự án Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại lộ Thăng Long... kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có 7 khu cụm công nghiệp với diện tích 164 ha, 04 khu công nghiệp với diện tích 72 ha, 50 làng nghề, trên 1.000 doanh nghiệp và 20.000 hộ sản xuất, kinh doanh hoạt động trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ...

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện Luật Quy hoạch, từ ngày 1/1/2019 đến nay, huyện Thạch Thất đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý nhà nước về quy hoạch theo quy định. Đến năm 2020, đã phê duyệt 19 đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư nông thôn; đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Liên Quan và khu vực phụ cận. UBND huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội trong việc tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc và các đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc. Các đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt đều được tổ chức công bố công khai, kịp thời. Thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt nên hiện nay, trên địa bàn huyện không có công trình vi phạm về quy hoạch được duyệt.

ĐBQH Hoàng Văn Cường phát biểu 

Ngoài hệ thống quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn huyện đã được phê duyệt phủ kín ở cấp độ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000, 1/5.000 và hầu hết các khu vực quan trọng như khu trung tâm xã, điểm dân cư mới đều đã được lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500. Công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thạch Thất đảm bảo kịp thời, theo đúng tiến độ UBND thành phố đề ra, đảm bảo tính khả thi và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn.

ĐBQH chuyên trách Nguyễn Tuấn Thịnh phát biểu tại buổi làm việc

 Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát ghi nhận huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung cho công tác quy hoạch, thể hiện qua việc huyện đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập kiện toàn hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, giao nhiệm vụ cho đơn vị để tổ chức xây dựng đồ án, xây dựng các chương trình, đề án triển khai; thực hiện công tác kiểm tra để kịp thời xử lý vi phạm; quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thực hiện Luật Quy hoạch.

UVTT, Trưởng Ban Đô thị-HĐND Thành phố Nguyễn Nguyên Quân phát biểu tại buổi làm việc

 Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai-Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố đã nêu một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch trên địa bàn, nhất là những nội dung thuộc trách nhiệm của huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát vào các chỉ đạo của Thành phố về công tác quy hoạch.

 Đề nghị huyện cần thực hiện các nhiệm vụ lập quy hoạch và trình phê duyệt quy hoạch đã được Thành phố giao đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong quá trình lập quy hoạch cần đặc biệt chú trọng đến sự đồng bộ, khớp nối quy hoạch, đảm bảo tính liên kết nối vùng để phát huy, khai thác hết tiềm năng của huyện; phối hợp tốt với các sở, ngành Thành phố, trực tiếp là Sở Quy hoạch kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng để hạn chế điều chỉnh các quy hoạch này. Huyện cần phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc đề xuất quản lý kiến trúc khu vực nông thôn đồng bộ với quản lý quy hoạch. Tăng cường quản lý quy hoạch để kiểm soát phát triển theo đúng quy hoạch trước đây đã được duyệt và những định hướng lớn mà trong quy hoạch chung, quy hoạch vùng đang triển khai. 

Hoài Thương-VP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.470
  Online: 65