Sáng 28/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025” đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị

 

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương...
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau khi Chương trình số 01-CTr/TU được ban hành, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song toàn Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Theo đó, căn cứ nội dung Chương trình số 01-CTr/TU, Ban Chỉ đạo Chương trình đã giao cho 11 cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện 34 chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch. Kết quả đến nay, có 16 nội dung đã hoàn thành; 08 nội dung đã hoàn thành dự thảo đang trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Còn lại 10 đề án, đề tài, chuyên đề, kế hoạch đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện.
 
Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Công tác phát triển đảng viên vượt kế hoạch đề ra, đã kết nạp được 10.027/9.744 đảng viên, đạt 102,9% so với kế hoạch năm và tăng 12,9% so với năm 2020. Chỉ đạo củng cố 39 TCCSĐ, thành lập được 93 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 133%) với 784/443 đảng viên (đạt 177%).
 
Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ người, rõ việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xử lý nghiêm một số cán bộ còn lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19...
 
Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch. Thành phố đã sớm thành lập các tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền (PARINDEX, SIPAS, PAPI). Các sở, ngành, UBND các cấp đã tập trung rà soát, đánh giá 5 nhóm TTHC; công bố danh mục 557 TTHC, thay thế 150 TTHC và bãi bỏ 520 TTHC...
 
Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo như Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh... đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả như đổi mới công tác cán bộ, kịp thời luân chuyển khi có biểu hiện không hoàn thành nhiệm vụ, kiểm tra, xử lý ngay cán bộ, công chức có biểu hiện sai phạm; đổi mới tổ chức họp giải quyết công việc, sinh hoạt chi bộ trong bối cảnh dịch Covid-19... Các ý kiến cũng làm rõ một số khó khăn, hạn chế như việc phân cấp còn chưa rõ đầu mối, cơ quan kiểm soát; việc thực hiện một số thủ tục hành chính còn chậm... Có ý kiến kiến nghị Thành phố xây dựng cơ chế giúp thu hút nhân sự có chuyên môn cao về làm việc ở cấp xã. 
 
Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, năm 2021 là năm thử thách năng lực lãnh đạo từ thành phố xuống tận chi bộ, là thước đo đối với năng lực lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở Đảng; cho thấy chi bộ, nhất là chi bộ địa bàn dân cư rất quan trọng. Thực tế năm 2021 đặt ra yêu cầu phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở. 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành thành phố đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện chương trình có hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên, lưu ý nhiệm vụ đặt ra năm 2022 rất khó khăn, trong khi còn không ít hạn chế tồn tại và đòi hỏi về thời gian, tiến độ ngày càng gấp rút, Bí thư Thành ủy lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện ngay từ tháng đầu, quý đầu năm mới. 
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị
 
Trong đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chương trình bảo đảm tương xứng với chương trình “xương sống” trong các chương trình công tác toàn khoá XVII. Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch, quy định thực hiện Chương trình 01. Các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, trước hết cần đổi mới xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng bảo đảm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phương châm công tác của địa phương, đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, từng đơn vị phải thể hiện sự sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, kiên trì, đề cao thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nói đi đôi với làm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cả hệ thống chính trị. 
 
Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn trong Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh theo quy định của Đảng, đặc biệt là theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng chí cũng lưu ý tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị Thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai có hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Hướng dẫn về thí điểm sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở khu dân cư, khu chung cư, khu đô thị mới có đông đảng viên... 
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”, trọng tâm là lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ các cấp và triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ thành phố bảo đảm vừa đào tạo, phát huy năng lực, sở trường cán bộ, vừa phòng, chống tiêu cực. Sớm xây dựng đề án về đào tạo cán bộ cho cơ sở với tầm nhìn ít nhất là 5-10 năm trên cơ sở rà soát, đề xuất nhu cầu của các quận, huyện, thị xã.
 
Từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị gồm các ngành xây dựng Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội... Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, khâu tổ chức thực hiện phải được đặc biệt coi trọng, nâng cao chất lượng, vì chủ trương tốt nhưng khâu tổ chức thực hiện không tốt thì cũng bằng không. Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai mươi. Trước mắt, các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh - quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên địa bàn Thành phố... 
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành của thành phố; triển khai có hiệu quả đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng công bố công khai các quy trình, quy chế liên thông; thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả việc phân cấp quản lý kinh tế - xã hội gắn với phân cấp nội dung, nhiệm vụ chi...

Theo hanoi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.269
  Online: 86