Trong các ngày 24, 25, 27/12, HĐND các xã Tòng Bạt, Chu Minh, Phú Châu, Thuần Mỹ của huyện Ba Vì đã tổ chức kỳ họp cuối năm 2021.

Kỳ họp HĐND xã Phú Châu

* Tại xã Phú Châu, năm 2021, thực hiện Nghị quyết HĐND xã, UBND xã đã ban hành cụ thể các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đi đôi với tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Qua đánh giá, diện tích gieo trồng toàn xã đạt hơn 97% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã đạt hơn 94%, vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, tỷ lệ thu gom rác thải và cung cấp nước sạch xã Phú Châu đạt 100% kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững. Xã Phú Châu cũng đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được chú trọng. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phòng chống dịch Covid-19.

Tại kỳ họp, HĐND xã Phú Châu cũng đã thông qua các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022, với mục tiêu thu nhập bình quân đầu người là 50 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 hơn 12% trở xuống, tỷ lệ hộ nghèo 0,37%,...

* Tại xã Tòng Bạt, vượt qua những khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 của xã đạt 3,29%. Trong đó nhóm ngành nông nghiệp chiếm hơn 23% tổng giá trị các ngành kinh tế, nhóm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng hơn 37%, nhóm ngành thương mại dịch vụ gần 40%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 49 triệu đồng/người/năm. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chú trọng thường xuyên, đảm bảo an ninh xã hội cho các đối tượng được thụ hưởng do đại dịch. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội tiếp tục đi vào nền nếp, tỷ lệ hỏa táng trong đám tang đạt hơn 79%. 

Về hoạt động của HĐND xã Tòng Bạt, ngay sau khi được bầu, kiện toàn, HĐND xã đã tổ chức tốt các kỳ họp, giám sát 3 chuyên đề về giải quyết thủ tục hành chính, quản lý sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa tại các nhà trường, thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về các chế độ cho người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc cử tri,...

* Tại xã Thuần Mỹ, năm 2021, tỷ trọng các ngành kinh tế nông nghiệp chiếm 33,4%, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 14,42%, dịch vụ và thương mại chiếm 43,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 44 triệu đồng/người/năm. Xã tiếp tục đẩy mạnh thi công nhà Văn hóa thôn 2, thôn 4, đường Thuần Mỹ-Sơn Đà. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chiếm hơn 95%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,33%. Công tác xây dựng gia đình văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 91%, tỷ lệ hỏa táng trong đám tang đạt hơn 72%. Đã tổ chức tốt công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Năm 2022, xã Thuần Mỹ phấn đấu, thu nhập đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm, phấn đấu xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ sinh cón thứ 3 dưới 11%, tỷ lệ rác thải được thu gom, vận chuyển 100%. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

* Tại xã Chu Minh, năm 2021, kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng ở mức 8,2%. Trong đó cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm hơn 41%, thương mại và dịch vụ là hơn 42%, nông nghiệp là hơn 15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 51 triệu đồng/người/năm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm 2022, xã Chu Minh phấn đấu có mức tăng trưởng kinh tế là 6,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 54 triệu đồng/người/năm. Giữ nguyên tỷ lệ hộ nghèo là 0,15%, từng bước xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển trong ngày đạt 100%...

Hồng Đạt (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Ba Vì)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.507
  Online: 72