Sáng 08/01/2022, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến và thay thế cho 6 hội nghị tổng kết năm của 5 ban Đảng và Văn phòng Thành ủy. 

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy.

Đại biểu Trung ương dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Phó Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Thị Hiền. Tham dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; Thường trực cấp ủy các quận, huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội...

Thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2021, mặc dù trước nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, song các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Chất lượng tham mưu của các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy ngày càng nâng lên; đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Thành ủy đã sớm ban hành và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 2 nghị quyết chuyên đề với nội dung đã được nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn kỹ lưỡng, sát hợp với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho các cá nhân và tập thể

Đáng chú ý, các ban Đảng Thành ủy và Văn phòng Thành ủy đã phối hợp tham mưu với Thành ủy huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt”, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khôi phục, phát triển kinh tế. Kinh tế Thủ đô thể hiện rõ xu hướng phục hồi trưởng. Thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao. Lạm phát được kiểm soát. 15/30 quận, huyện không còn hộ nghèo. Tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” được phát huy mạnh mẽ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ các tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả bão lũ. Thành phố bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện trên địa bàn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường bình yên của Thủ đô. 

Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, trong đó tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phối hợp tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 


Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các cá nhân và tập thể

Tham luận tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển - Chính ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô khẳng định sẽ phát huy kết quả, kinh nghiệm công tác năm 2021, quyết tâm thực hiện tốt chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham mưu, đóng góp quan trọng của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.


Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội
cho các cá nhân và tập thể

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong mọi thời điểm đều được xác định là nhiệm vụ then chốt, có vai trò và ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được nêu trong Báo cáo, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh và lưu ý thêm 6 nội dung chủ yếu. 

Cụ thể, về công tác tư tưởng, tuyên giáo, đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác dự báo và giải quyết các vấn đề truyền thông, chống quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời nắm bắt, dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô để có giải pháp phù hợp...


Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
cho các cá nhân và tập thể

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy chỉ đạo chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, nhất là cấp cơ sở gắn với việc triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch...

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Trong công tác nội chính, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung rà soát, giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tồn đọng, kéo dài và giải quyết dứt điểm các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm tra; chú trọng phát hiện qua tự kiểm tra, giám sát nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo đảm “không có vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn tệ “phiền hà sách nhiễu” trong một bộ phận cán bộ công chức thực thi công vụ... 

Về công tác dân vận, Bí thư Thành ủy chỉ đạo phải nắm bắt kịp thời và dự báo sát tình hình nhân dân để tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh, khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện các nội dung công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Đối với công tác Văn phòng cấp ủy, đồng chí lưu ý tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 01 ngày 7/12/2020 của Thành ủy và sớm hoàn thành việc tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020…


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, quyết tâm bảo vệ Thủ đô; đồng thời quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà, người người đều có Tết. 

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục tồn tại, hạn chế, cùng ý chí và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2022.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; các tập thể Ban Dân vận Thành ủy; Phòng quận, huyện, thị; Phòng đoàn thể (Ban Dân vận Thành ủy) được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen, UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, nội chính, dân vận và văn phòng cấp ủy./.

Nguyễn Hợp (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
607 người đã bình chọn
Thống kê: 3.884.690
Online: 57