Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản gửi Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Nghiên cứu ban hành chính sách ưu đãi để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện Thạch Thất nói riêng, của khu vực nói chung”.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ (về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhập khẩu; phát triển nhà ở cho người lao động làm việc tại khu công nghệ cao,...) để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn, công ty đa quốc gia, doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu công nghệ cao nói chung và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng, góp phần xây dựng các ngành công nghiệp công nghệ cao làm động lực phát triển kinh tế. Chính phủ cũng đã ban hành một nghị định riêng quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nhằm tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy nhanh sự phát triển.

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt, trong đó có các tiêu chí liên quan đến thu hút chuyển giao công nghệ, công nghệ cao nhằm thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ đối với các dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có những dự án đầu tư vào khu công nghệ cao; Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/11/2021 ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025, trong đó có 03 nhóm dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang rà soát, đề nghị các bộ, ngành liên quan bổ sung một số chính sách ưu đãi về vốn đầu tư xây dựng khu công nghệ cao, chính sách ưu đãi nhằm thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao trong quá trình sửa đổi các Luật về đầu tư, thuế, đất đai... và các văn bản hướng dẫn thi hành để phù hợp với thực tiễn phát triển các khu công nghệ cao nói chung và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao thay thế Nghị định 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003, trong đó đề xuất một số chính sách ưu đãi để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, bao gồm: (1) Chính sách để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ trong khu công nghệ cao; (2) Chính sách thu hút các dự án đầu tư: Quy định một số chính sách ưu đãi, đặc biệt đối với các dự án nghiên cứu phát triển, ươm tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao; quy định HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác phù hợp với thẩm quyền và quy định của pháp luật để thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao; (3) Chính sách quản lý các hoạt động công nghệ cao…

Toàn văn văn bản trả lời mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.488
  Online: 69