Trong 3 tháng đầu năm 2022, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội đã bám sát vào Chương trình, kế hoạch công tác của Quốc hội và tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng theo Luật định, đã tích cực, chủ động, từng bước đổi mới, thích ứng an toàn, linh hoạt trong công tác triển khai các nhiệm vụ chính trị. 

Hoạt động giám sát đã được Đoàn ĐBQH chú trọng, triển khai theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Đoàn đã hoàn thành công tác giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội” và “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Đang triển khai tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2021”; dự kiến hoàn thành báo cáo giám sát trước 30/4/2022 theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội.

Ngoài giám sát theo Kế hoạch, Đoàn ĐBQH đã thực hiện giám sát UBND Thành phố qua báo cáo và ban hành báo cáo về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi đầu cơ, tăng giá mặt hàng thiết bị y tế, buôn bán các loại thuốc hỗ trợ Covid-19 chưa được phép lưu hành gửi Ban Dân nguyện, UBTVQH. Đã kiến nghị 06 nội dung với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND Thành phố.

Về tham dự kỳ họp Quốc hội, Hội nghị ĐBQH chuyên trách , các ĐBQH trong Đoàn dự Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV từ ngày 04/01 đến ngày 11/01/2022. Đã có 40 lượt ĐBQH phát biểu ý kiến trong 3 phiên thảo luận tại tổ và 3 phiên thảo luận toàn thể trực tuyến, nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, có tính xây dựng góp phần để Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua 01 Luật và 04 Nghị quyết với sự thống nhất rất cao. Hội nghị ĐBQH chuyên trách có 14 ĐBQH Hà Nội tham gia trách nhiệm, cho ý kiến vào 4 dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022).

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong Quý I/2022, có 8 đại biểu Quốc hội tiếp công dân với 9 buổi tiếp tại 2 trụ sở tiếp công dân của Thành phố, đã tiếp 110 lượt công dân, nhận 167 đơn, chuyển 52 đơn, lưu 115 đơn. Qua đó tiếp thu ý kiến, kiến nghị, các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tới công dân và lắng nghe, tiếp thu tình hình cơ sở.

Cũng trong Quý I/2022, Đoàn ĐBQH Thành phố nhận 105 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Đoàn qua đường bưu điện. Văn phòng tham mưu Lãnh đạo Đoàn ĐBQH Thành phố đã xử lý 42 đơn (trong đó chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 34 đơn, ban hành 06 văn bản hướng dẫn, 02 văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết đơn thư của công dân), lưu 63 đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền…).

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022, Đoàn ĐBQH TP sẽ tổ chức lấy ý kiến các dự án Luật thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua khen thường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Trong công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn sẽ phối hợp với UBMTTQ Thành phố, UBND Thành phố và UBMTTQ, HĐND quận, huyện, thị xã chuẩn bị để ĐBQH TXCT định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 3; Hoàn thiện Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi đến các cơ quan theo quy định.

Trong công tác giám sát, khảo sát, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội” gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2021” gửi Quốc hội.

Đồng thời phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND”. Phối hợp với Thường trực HĐND Thành phố giám sát chuyên đề về “Tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn”; “Việc đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố”; “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu của Thành phố”.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ĐBQH tiếp công dân theo lịch phân công của Đoàn ĐBQH Thành phố; Tiếp tục ban hành lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 3 đến trước kỳ họp thứ 4. Chỉ đạo xử lý, đôn đốc đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Đoàn ĐBQH Thành phố theo quy định. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Về tham dự kỳ họp thứ 3 dự kiến diễn ra từ ngày 20/5, Đoàn ĐBQH TP sẽ tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 3 và họp Đoàn ĐBQH Thành phố để chuẩn bị cho kỳ họp./.

Ngọc Ánh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.191
  Online: 60