Trong tháng 4/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân nguyện. Đáng chú ý, Đoàn ĐBQH Thành phố đã tổ chức công tác tiếp công dân với các biện pháp phù hợp, nhận đơn thư, phản ánh, kiến nghị qua các kênh trực tuyến hoặc bưu điện và bố trí cán bộ tiếp nhận, phân loại, xử lý nội dung vụ việc; trình tự thủ tục giải quyết đảm bảo theo quy định.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại thành phố Hà Nội thực hiện tiếp xúc cử tri theo Văn bản số 47/ĐĐBQH-VP “về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba” tại các đơn vị bầu cử bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 10 đơn vị.


Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 tại huyện Thạch Thất

Tính đến hết tháng 4 năm 2022, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tiếp 12 nhận văn bản trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền cụ thể: Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và đang tổng hợp, báo cáo thông tin đến cử tri theo quy định.

Trong công tác tiếp công dân, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã xây dựng lịch tiếp công dân đợt 2 năm 2021-2022 cho đại biểu Quốc hội trong Đoàn từ ngày 26/11/2021 đến ngày 29/4/2022 tại 02 trụ sở tiếp dân: số 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và số 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông vào sáng thứ Sáu hàng tuần (trừ thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội và tiếp xúc cử tri). Có 08 đại biểu Quốc hội tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phố, các đại biểu đã tiếp 82 lượt công dân và nhận đơn; đồng thời nhận thêm 10 đơn (tổng số 92 đơn), đã chuyển 41 đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu 51 đơn (do trùng, không đủ căn cứ chuyển đơn và đã giải quyết hết thẩm quyền).

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã nhận được 44 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Qua rà soát, xử lý phân loại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu tập trung về lĩnh vực hành chính liên quan đến quản lý đất đai, hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp và một số lĩnh vực khác.

Kết quả, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã chuyển 11 đơn; đôn đốc 01 đơn; hướng dẫn 07 đơn của công dân gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; lưu 25 đơn (do trùng, không đủ điều kiện thụ lý và đã được gửi đúng đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết).

Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã nhận được 06 văn bản của các đơn vị chuyển đến và thông tin về kết quả giải quyết theo phiếu chuyển đơn của Đoàn ĐBQH Thành phố.

Việc theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của  Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đơn thư nhận được qua các nguồn khác nhau (qua bưu điện, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri...) được Đoàn nghiên cứu, xử lý, chuyển tới các cơ quan thẩm quyền giải quyết. Lãnh đạo Đoàn ĐBQH giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các vụ việc đã đến thời hạn giải quyết.

Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và từng đại biểu Quốc hội trong Đoàn luôn quan tâm theo dõi, giám sát đối với các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tất cả các đơn của công dân gửi đến đã được Đoàn nghiên cứu, phân loại, xử lý chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn Thành phố, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cũng đã kịp thời thông tin, phản ánh và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét, giải quyết, kết luận góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự an ninh trên địa bàn Thành phố.

Xem báo cáo tại file đính kèm./.

Hải Yến

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.169
  Online: 66