Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 02/QĐ-VHXH về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đợt giám sát nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ. Qua đó cũng giúp đề xuất các giải pháp, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các nội dung cần quan tâm để thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố.

Dự kiến, Đoàn giám sát sẽ giám sát về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bắt buộc; triển khai thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội. Cùng với đó là giám sát công tác thu, chi bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; công tác đôn đốc thu, giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Đoàn giám sát cũng sẽ kiểm tra việc giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội.

Thời gian giám sát dự kiến vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2022.

Xem quyết định tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.288
  Online: 56