Ban Pháp chế HĐND Thành phố vừa ban hành quyết định số 02/QĐ-PC ngày 24/5/2022 thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật vể tổ chức, hoạt động công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm làm rõ những kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lực lượng công an xã trên địa bàn Thành phố; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tháo gõ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Về phạm vi, đoàn sẽ giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định pháp luật của lực lượng công an xã trên địa bàn Thành phố. Số liệu, đánh giá tính từ 16/5/2021 đến nay.

Nội dung giám sát tập trung vào kết quả thực hiện các quy định pháp luật và Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về quy định xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn Thành phố; Kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, các kế hoạch, đề án của UBND Thành phố về việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy; việc sắp xếp bố trí công tác và giải quyết các chế độ chính sách liên quan đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn Thành phố.

Dự kiến thời gian giám sát từ ngày 10/6 - 20/6/2022. 

Xem quyết định tại file đính kèm./.

Đức Huấn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.319
  Online: 101