Ngày 01/6/2022, HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 23/TB-HĐND kết luận buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 của Chủ tịch HĐND thành phố về vụ việc của ông Trần Mạnh Hùng, địa chỉ số 24, ngõ 66, phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.


Toàn cảnh buổi tiếp công dân Trần Mạnh Hùng

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND Thành phố ban hành Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 27/5/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, theo sự ủy nhiệm của đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét, xử lý đơn kiến nghị của công dân Trần Mạnh Hùng, số 24, ngõ 66, phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố; lãnh đạo UBND quận Long Biên, UBND phường Bồ Đề và ông Trần Mạnh Hùng.  

Trong đơn trình bày, ông Trần Mạnh Hùng (số 24, ngõ 66, phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) đề nghị xem xét, bồi thường cho gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất tại xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm (nay là phường Bồ Đề, quận Long Biên) để thực hiện dự án mở đường Nguyễn Văn Cừ từ những năm 1984-1985. Thời điểm thực hiện giải phóng mặt bằng, UBND huyện Gia Lâm đã bồi thường, bố trí cho ông Hùng 120m2 đất ở khu Tập Linh, thị trấn Gia Lâm nhưng ông Hùng không nhận phần đất trên với lý do khu đất lầy lội, không thể làm nhà ở được. Với lý do đó, gia đình ông Hùng đã tự san ao công (ao Cụ) để sử dụng. Ngày 20/4/1994, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 135/QĐ-UB thu hồi phần đất ông Hùng đã lấn chiếm. Tuy nhiên, ông Hùng có đơn kiến nghị UBND huyện xem xét lại quyết định nên việc thu hồi đất chưa được thực hiện trên thực địa và gia đình vẫn tiếp tục sử dụng đất lấn chiếm. 

Sau này, gia đình ông Hùng đã đề nghị và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất đã lấn chiếm trước đây tại ao Cụ. Quá trình xem xét cấp Giấy chứng nhận cho gia đình ông, các cơ quan chưa xem xét đầy đủ, toàn diện vấn đề, trong đó có tình tiết: nguồn khu đất là đất lấn chiếm, đã có quyết định thu hồi do vi phạm, tuy nhiên thu hồi trên thực địa chưa được thực hiện (vì ông Hùng không nhận 120m2 đất đã bố trí tại khu Tập Linh).

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, Ông Hùng có đơn gửi đến UBND Thành phố đề nghị về việc bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ từ những năm 1984-1985. Tuy nhiên, ông không cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo quy định pháp luật liên quan đến 120m2 đã cấp tại Khu Tập Linh trước đây. Do vậy, UBND quận Long Biên không có cơ sơ giải quyết.

Sau khi công dân trình bày nội dung kiến nghị; lãnh đạo UBND quận Long Biên báo cáo quá trình giải quyết đơn theo thẩm quyền; ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, Ban Pháp chế HĐND Thành phố, đồng chí Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố kết luận như sau: 

Đề nghị UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan và gia đình ông Trần Mạnh Hùng kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, xem xét kiến nghị của ông Trần Mạnh Hùng một cách khách quan, toàn diện, tính đến các yếu tố lịch sử, cụ thể việc gia đình ông Trần Mạnh Hùng lấn chiếm khu vực Ao Cụ để giải quyết gắn với công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án mở đường Nguyễn Văn Cừ trước đây theo phương án tối ưu cho người dân trên cơ sở đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND quận Long Biên tổ chức việc xem xét, xử lý dứt điểm đơn thư, khắc phục tồn tại nêu trên.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, tổng hợp báo cáo Chủ tịch HĐND Thành phố theo quy định.

Xem thông báo kết luận tại file đính kèm./.

Hồng Nhung

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  506 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.199.652
  Online: 71