Ngày 01/6/2022, HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 24/TB-HĐND kết luận buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 của Chủ tịch HĐND thành phố về vụ việc của công dân Nguyễn Hữu Trang, số 61 phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND Thành phố ban hành Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 27/5/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, theo sự ủy nhiệm của đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét, xử lý đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Hữu Trang, số 61 phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố; lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm và ông Nguyễn Hữu Trang.  

Nội dung đơn của công dân Nguyễn Hữu Trang đề nghị trả và xóa nợ tiền sử dụng đất cho 05 hộ gia đình theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ. Tính đến thời điểm ngày 28/02/2021, các hộ gia đình trong đơn của công dân Nguyễn Hữu Trang đã thực hiện thủ tục hành chính về thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. Đồng thời, các hộ đã có cam kết thực hiện việc khấu trừ tiền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và theo quy định hiện hành của Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý ngân sách.

Sau khi công dân trình bày nội dung kiến nghị, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo quá trình giải quyết đơn theo thẩm quyền; ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, Ban Pháp chế HĐND Thành phố, đồng chí Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố kết luận như sau: 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm có văn bản báo cáo UBND Thành phố, nêu rõ quy định pháp luật tương ứng với từng thời điểm, vướng mắc trong việc áp dụng và quá trình giải quyết, từ đó đề xuất phương án tháo gỡ để giải quyết đơn kiến nghị của công dân, thời hạn hoàn thành trong tháng 6/2022.

Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm đơn thư, khắc phục tồn tại nêu trên.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết, tổng hợp báo cáo Chủ tịch HĐND Thành phố theo quy định.

Xem thông báo tại file đính kèm./.

Hồng Nhung

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.040
  Online: 40