Ngày 25/6/2022, Tổ đại biểu số 26 HĐND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-TĐB26 về việc giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá việc thực hiện, chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Quốc Oai của các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Từ đó, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kịp thời yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thông qua giám sát cũng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nêu trên.

Theo Kế hoạch, nội dung giám sát sẽ tập trung vào công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Đoàn giám sát sẽ thực hiện giám sát qua báo cáo và giám sát trực tiếp tại các địa phương có kết quả thực hiện chưa cao, còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Thành phần Đoàn giám sát bao gồm Tổ đại biểu HĐND Thành phố số 26, và một số cơ quan, đơn vị chuyên môn của Thành phố, huyện. Thời gian thực hiện việc giám sát, làm việc với các đơn vị dự kiến trong đầu tháng 7 năm 2022./.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  506 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.199.684
  Online: 80