Chiều 01/7/2022, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố với các Sở: Văn hoá và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc Thành phố.


Đại diện lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố và lãnh đạo các Sở ký quy chế phối hợp công tác

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Trưởng các Ban HĐND TP; Giám đốc, lãnh đạo các Sở, ngành ký kết.

Theo Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố Nguyễn Thanh Bình, trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, công tác phối hợp giữa Ban Văn hóa - Xã hội và các cơ quan khối văn hoá-xã hội đã phát huy hiệu quả, giúp hoàn thành được nhiều kế hoạch, nhiệm vụ công tác và tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố triển khai xây dựng, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình của Thành ủy, Nghị quyết, chương trình công tác của HĐND Thành phố, UBND Thành phố, góp phần cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2016-2020 và năm 2021, được Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND Thành phố đánh giá cao.

Nhờ sự phối hợp tốt trong công tác với các cơ quan, Ban Văn hóa - Xã hội đã thực hiện được một số nội dung tiêu biểu như: Chủ trì tham mưu kỹ lưỡng và có chất lượng cho 7 cuộc giám sát của HĐND Thành phố theo Nghị quyết của HĐND Thành phố về chương trình giám sát hàng năm; đồng thời phối hợp với các Ban HĐND Thành phố để tham mưu và tham gia tích cực các cuộc giám sát, khảo sát khác của HĐND Thành phố. Chủ trì tham mưu 03 phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố với các vấn đề nóng, được Thành ủy, Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao.

Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ trì tổ chức thẩm tra 57 báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết; đã tham mưu Chủ tịch HĐND Thành phố ký ban hành 32 Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, các Nghị quyết đã phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội trên địa bàn. Thực hiện 37 cuộc giám sát, khảo sát, nội dung tập trung vào các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, dân số - KHHGĐ, vệ sinh ATTP; văn hóa - thể, Lao động - thương binh và xã hội và các lĩnh vực khác,…

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết, với tinh thần tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác phối hợp và phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban VH - XH khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục tổ chức ký Quy chế phối hợp với 07 cơ quan nhằm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục và hiệu quả hơn nữa trong việc cung cấp thông tin, triển khai các kế hoạch, chương trình công tác và xử lý công việc ngày càng hiệu quả hơn, đạt chất lượng cao hơn, tiến độ kịp thời hơn.

Tại hội nghị, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố với các Sở: Văn hoá và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc thành phố đã ký quy chế phối hợp. Theo đó, các cơ quan sẽ phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra các báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô hàng năm và 5 năm; trong thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát qua giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội; phối hợp xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan theo quy định. Đồng thời, phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về: Kế hoạch công tác năm của các cơ quan; hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; các báo cáo quý, 6 tháng, năm của ngành, báo cáo tổng kết công tác của các cơ quan và các nội dung khác. Phối hợp trong cử cán bộ tham dự các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, giám sát, khảo sát có nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động,…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên nhấn mạnh, vừa qua, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành Đề án số 15-ĐA/TU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2026, gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Trên cơ sở Đề án này, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã ban hành kế hoạch Kế hoạch 245-KH/ĐĐ ngày 6/6/2022 của Đảng đoàn HĐND TP về triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU, trong đó, có giao trách nhiệm cụ thể cho các Ban HĐND Thành phố ký quy chế phối hợp với các sở, ngành của UBND Thành phố, nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp hoạt động của các Ban với các sở ngành. Đến nay, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Đô thị đã triển khai ký quy chế phối hợp với các sở ngành thuộc lĩnh vực. Việc ký quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan phối hợp ngay từ các khâu xây dựng văn bản dự thảo đến thực hiện các kết luận giám sát; phối hợp trao đổi kinh nghiệm chuyên môn,…

Thay mặt Thường trực HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên mong muốn Ban Văn hoá - Xã hội phối hợp hiệu quả với các cơ quan chuyên môn thuộc khối văn hoá - xã hội, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực này./.

Thu Huyền - Duy Linh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  506 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.199.581
  Online: 53