Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã tích cực đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp. Do có sự phân công chặt chẽ việc theo dõi, đánh giá kết quả trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri tại đơn vị ứng cử, nên đến nay có hơn 70% kiến nghị được giải quyết.  


Cử tri quận Thanh Xuân nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP

Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã luôn có ý thức, trách nhiệm trả lời kịp thời đối với những kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của HĐND thành phố. Việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của UBND thành phố, các sở, ban, ngành tiếp tục được coi trọng, các cơ quan đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của mình trước cử tri. Ngay sau khi nhận được phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri HĐND thành phố, UBND thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung giải quyết và báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri với HĐND thành phố, để thông tin trả lời tới cử tri theo quy định.

Đặc biệt, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn rà soát theo định kỳ việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tập trung giải quyết, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, điều hành, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách và kịp thời kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền của Thành phố. Đồng thời, từng bước chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền tạo sự gắn bó, tin tưởng của cử tri trong thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Ban phụ trách theo dõi, nội dung trả lời của UBND thành phố, các Ban HĐND Thành phố đã chủ động nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối với những nội dung kiến nghị được cử tri quan tâm.

Ngoài ra, các Ban đã tăng cường công tác tham mưu với Thường trực HĐND Thành phố để thường xuyên rà soát các cơ chế chính sách của Thành phố, đồng thời thực hiện giám sát, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri với HĐND Thành phố thông qua các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thành phố.

Các Tổ đại biểu HĐND Thành phố cũng đã phối hợp với Thường trực HDND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; trực tiếp nghe các ý kiến của cử tri phản ánh đối với những vấn đề đang được quan tâm tại địa phương và tổng hợp đầy đủ gửi đến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố để kịp thời báo cáo Thường trực HĐND Thành phố chuyển đến UBND Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời giải quyết theo quy định.

Trước và sau mỗi kỳ tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã họp thảo luận, nghiên cứu kỹ các nội dung trả lời của UBND Thành phố để trình bày trước cử tri; kiểm tra, rà soát đối với những nội dung trả lời còn chưa rõ để kiến nghị Thành phố quan tâm giải quyết.

Theo kết quả tổng hợp của HĐND thành phố, kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 và kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Thành phố nhận được 264 kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan liên quan giải quyết. Đến nay, đã giải quyết xong 185/262 kiến nghị (đạt 70,6%). Trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa XVI, HĐND thành phố đã tổng hợp, rà soát, phân loại và chuyển đến UBND thành phố  216 kiến nghị, đến nay đã giải quyết 43 kiến nghị (đạt 19,9%), đang giải quyết 149 kiến nghị (69%), chưa giải quyết 24 kiến nghị (11,1%). 

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên cho biết, nội dung cử tri kiến nghị về nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong thực tế hoạt động lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, giao thông, đô thị, môi trường, y tế, cải cách hành chính, chế độ cho các đối tượng chính sách; đặc biệt có một số kiến nghị đối với tổ chức, bộ máy, biên chế nhất là đối với đối tượng cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, không tổ chức HĐND cấp phường.

Cần tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Qua đánh giá của các tổ đại biểu, mới có 57,9% kiến nghị được UBND thành phố trả lời rõ, đạt yêu cầu; 17,1% kiến nghị chưa rõ thời gian, tiến độ giải quyết, trả lời chưa đủ nội dung kiến nghị, chưa đúng trọng tâm, chưa cập nhật thông tin; còn lại 25% kiến nghị đề nghị rà soát, quan tâm giải quyết.

Theo nhận xét của các tổ đại biểu ứng cử tại các quận, huyện: Tây Hồ, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Gia Lâm, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì, nội dung trả lời một số kiến nghị còn chưa rõ ràng, chưa cập nhật đầy đủ số liệu, dẫn đến cử tri kiến nghị nhiều lần (có 16 kiến nghị phản hồi). Đồng thời, còn một số ý kiến trả lời chưa đi thẳng vào nội dung vấn đề, chưa quy rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Bên cạnh đó, một số kiến nghị thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành, nhưng chưa có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan dẫn đến việc giải quyết kéo dài và cử tri tiếp tục kiến nghị; một số kiến nghị về cơ chế hỗ trợ nhưng thành phố chưa đề xuất được quy định hỗ trợ. 

Ngoài ra, các tổ đại biểu HĐND tại các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa, Ba Vì đã có kiến nghị phản hồi đối với trả lời của UBND thành phố đề nghị tiếp tục giải quyết đối với những nội dung chưa trả lời đủ, chưa có tiến độ giải quyết, chưa rõ ràng... Đến nay, một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết xong. Cụ thể, còn tồn 28 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố khóa XV; 49 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI.

Theo đại biểu Bạch Liên Hương (tổ đại biểu quận Hà Đông), các kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, trong đó có các kiến nghị về đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật như giao thông, quy hoạch đô thị, các công trình phúc lợi, các chính sách an sinh xã hội... Một số cơ chế chính sách vượt thẩm quyền quyết định của thành phố, phải xin ý kiến, quyết định của Trung ương và các bộ ngành liên quan nên ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ giải quyết. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đôn đốc, giải quyết các kiến nghị của cử tri, tháng 7/2022, giám sát về lĩnh vực này, Thường trực HĐND thành phố đã kiến nghị với Thành ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri để đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, công chức vào cuối năm để xét bình bầu thi đua khen thưởng.

Đối với UBND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đề nghị chỉ đạo các sở, ngành của thành phố phối hợp chính quyền quận, huyện, thị xã tập trung giải quyết dứt điểm đối với 77 kiến nghị, để tạo sự đồng thuận và tin của cử tri vào cấp chính quyền thành phố. Đối với những nội dung, kiến nghị đủ điều kiện giải quyết mà chưa hoàn thành, chưa rõ tiến độ cần tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể, xác định rõ lộ trình giải quyết cho các sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã. Những nội dung trả lời chưa đầy đủ, còn vướng mắc kịp thời bổ sung, hướng dẫn, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ trong việc kiểm tra, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022./.

Vũ Thuỷ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.094
  Online: 18