Sáng 24/5/2023, Đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.
 
Cùng dự buổi giám sát có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; lãnh đạo đại diện các sở, ngành liên quan. 
 
Đoàn giám sát khảo sát tại bộ phận Một cửa Sở Nội vụ
 
Chỉ số cải cách hành chính ngày càng cải thiện
 
Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử của cơ quan Sở Nội vụ đã được triển khai toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC có nhiều đổi mới, mang lại kết quả tích cực theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”, “một người, một việc, một đầu mối xuyên suốt”. 
 
Kết quả, từ năm 2021 đến nay, Sở đã tham mưu UBND Thành phố công bố đối với 102 TTHC thuộc ngành Nội vụ và các quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Từ tháng 8/2022, Sở đã thực hiện rà soát và tham mưu phương án ủy quyền trong giải quyết TTHC của ngành Nội vụ đối với 48 TTHC (đạt tỷ lệ ủy quyền 53%). 
 
Tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn toàn Sở đạt trên 98%. Chỉ số SIPAS năm 2021 của Sở đứng thứ 2/20 Sở, cơ quan tương đương Sở; năm 2022 đứng thứ 4/22 Sở, cơ quan tương đương Sở. 
 
Sở đã tham mưu thành lập Tổ Công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh và Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; thành lập Ban Chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số thành phố Hà Nội. Đồng thời, tham mưu Thành phố ban hành các Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và hằng năm về thông tin, tuyên truyền CCHC nhà nước gắn với phong trào thi đua CCHC.
 
Trong công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát, Sở đã tham mưu thành phố đổi mới phương pháp theo dõi, kiểm tra CCHC, nhằm kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC; trong đó phương thức kiểm tra kết hợp kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất không báo trước. Từ năm 2021 đến hết quý I năm 2023, Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố đã thực hiện 123 cuộc kiểm tra công vụ các loại. Việc kiểm tra công vụ thường xuyên, liên tục của Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 
 
Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu UBND Thành phố tập trung chỉ đạo đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố đồng bộ, thông suốt và liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố. Kết quả, Thành phố đã giảm 02 chi cục thuộc sở, giảm 11 phòng thuộc chi cục thuộc sở; giảm 04 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố, giảm 06 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, giảm 05 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận, huyện, thị xã, giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở; giảm 41 phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố; giảm 91 phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. 
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn như cơ chế phối hợp liên thông giải quyết TTHC, công việc hành chính với các đơn vị chưa thực sự nhịp nhàng, chặt chẽ, đồng bộ; công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC chưa đa dạng, phong phú; việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Phần mềm mới còn một số bất cập, hệ thống bị lỗi treo mạng, phần mềm đang trong quá trình hoàn thiện, còn chưa phù hợp với thao tác thực tế, số lượng hồ sơ lớn dẫn đến công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa gặp nhiều khó khăn để đảm bảo tiến độ xử lý.
 
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh phát biểu tiếp thu, trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung Đoàn giám sát quan tâm
 
Tham mưu nâng cao chỉ số CCHC toàn Thành phố
 
Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đã trao đổi các nội dung trong công tác tham mưu CCHC của Sở Nội vụ. Trong đó, thành viên đoàn đều đánh giá, Sở Nội vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác CCHC, thể hiện qua các chỉ số chấm điểm ngày càng được cải thiện. 
 
Đoàn giám sát cũng quan tâm, đề nghị Sở làm rõ về các nội dung: công tác tham mưu, ban hành, số lượng văn bản triển khai công tác CCHC của Sở, tham mưu cho Thành phố; đánh giá việc triển khai kế hoạch đặt ra; hàng năm tham mưu cho UBND thành phố về xếp hạng chỉ số CCHC; nguyên nhân chỉ số CCHC khối sở cải thiện hơn, khối cấp huyện chưa cải thiện rõ nét; công tác tuyên truyền quán triệt; việc tự chấm điểm, tự đánh giá của các địa phương, đơn vị; việc triển khai phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng; việc đơn giản hoá thủ tục hành chính; việc triển khai công tác sắp xếp, giảm đơn vị sự nghiệp công lập; công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố; đánh giá mô hình triển khai ở thành phố Hà Nội như chính quyền đô thị, đội quản lý trật tự xây dựng, văn phòng đăng ký đất đai,…
 
Với các nội dung đoàn giám sát nêu, Ban Giám đốc Sở Nội vụ đã thông tin, báo cáo và tiếp thu các nội dung để rà soát, hoàn chỉnh báo cáo gửi đoàn tổng hợp chung.
 
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi giám sát
 
Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, công tác CCHC được Thành phố hết sức quan tâm, HĐND Thành phố đã có nghị quyết, do đó công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số phải được quan tâm, đổi mới, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân.
 
Nhấn mạnh sau giám sát phải đạt được hiệu quả, chuyển biến đối với lĩnh vực này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến thành viên đoàn giám sát, bổ sung các nội dung đánh giá kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân của tồn tại hạn chế và đưa ra giải pháp trong thời gian tới. 
 
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các sở ngành không chủ quan trước kết quả đạt được mà phải lấy đó làm nền tảng để tiếp tục quan tâm, chú trọng, đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn. Trong đó, thời gian tới, Sở Nội vụ cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò quan trọng của công tác CCHC. Đồng thời, tăng cường tham mưu về công tác CCHC của toàn Thành phố, rà soát liên thông, đề xuất các giải pháp đồng bộ theo xu hướng phát triển của Thành phố.
 
Đặc biệt, Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu phải tăng cường kiểm tra công vụ, để CCHC phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

Nguyễn Hợp – Hải Yến – Đức Huấn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.922.763
  Online: 146