NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP

1. Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với: (1) Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km4+469,12 đến Km 12+733,35) huyện Sóc Sơn. (2) Dự án kho 190/Cục Xăng dầu, hạng mục: Vành đai an toàn PCCC Kho xăng dầu K95/K190/CXD tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

2. Nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố

4. Nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

5. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023, Phụ lục 1 - 5     và Phụ lục 6 - 9

6. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (Phụ lục 1 - 19)    và Phụ lục 20 - 34

7. Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội

8. Nghị quyết cho ý kiến về tác động của việc thực hiện Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

1. Triệu tập kỳ họp

2. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

3. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng tại thời điểm xảy ra vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân ngày 12/9/2023

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

4. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố   

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Báo cáo bổ sung sau thẩm tra

5. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố       

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Báo cáo bổ sung sau thẩm tra

6. Tờ trình, (dự thảo Nghị quyết) về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

Báo cáo giải trình sau thẩm tra

7. Báo cáoTờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị

- Báo cáo giải trình sau thẩm tra

Báo cáo thẩm tra bổ sung của Ban Đô thị (Báo cáo số 178) 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội 

Tờ trình về việc lấy ý kiến tác động của việc thực hiện Dự án thành phần 3 (Dự án PPP) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội

- Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị và Phụ lục 1-10;    Phụ lục 11-20; Phụ lục 21-26

- Báo cáo giải trình sau thẩm tra

- Báo cáo thẩm tra bổ sung của Ban Đô thị (Báo cáo số 177)

- Báo cáo bổ sung sau thẩm tra về việc ý  kiến tác động của việc thực hiện Dự án thành phần 3 (PPP) thuộc dự án ĐTXH đường Vành đai 3 - Vùng Thủ đô

9. Tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với: (1) Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km 4+469,12 đến Km 12+733,35) huyện Sóc Sơn. (2) Dự án kho 190/Cục Xăng dầu, hạng mục: Vành đai an toàn PCCC Kho xăng dầu K95/K190/CXD tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

- Báo cáo giải trình sau thẩm tra

Về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  706 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.414.881
  Online: 104