Trong năm 2023, Ban Văn hoá-Xã hội, HĐND TP Hà Nội đã thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết chuyên đề tại các kỳ họp HĐND TP. Đặc biệt, qua hoạt động giám sát Ban đã kịp thời đề xuất, kiến nghị nhiều chính sách trong lĩnh vực văn hoá, xã hội.

Để chuẩn bị tốt nhất các kỳ họp thường kỳ, kỳ họp chuyên đề HĐND TP khóa XVI tổ chức trong năm 2023, Ban Văn hóa-Xã hội đã chủ trì tham mưu, thẩm tra 3 báo cáo, 19 dự thảo nghị quyết, 45 chủ trương đầu tư; phối hợp với các Ban thẩm tra 106 báo cáo, dự thảo nghị quyết chuyên đề, cho ý kiến thẩm tra 116 chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp TP. Các Nghị quyết, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án được ban hành, thực hiện trong năm 2023 đã góp phần để TP hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Đáng chú ý, Ban Văn hoá-Xã hội đã chủ trì tham mưu với Thường trực HĐND TP tổ chức Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND TP về công tác tuyển sinh đầu cấp; việc xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và việc cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của TP Hà Nội.


Ban Văn hoá-Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm tại Sở LĐ-TB&XH

Thông qua giám sát, Thường trực HĐND TP đã ghi nhận những kết quả đạt được cũng như chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và có kiến nghị UBND TP chỉ đạo rà soát tổng thể, xây dựng kế hoạch chi tiết. Qua đó khắc phục các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP (đến năm 2025 tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia của TP đạt 80-85%, trong đó phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp thực hiện)...

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND TP tham mưu Thường trực HĐND TP tổ chức phiên giải trình về việc xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và việc cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông của TP Hà Nội. Phiên giải trình đã diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã.


Ban Văn hóa-Xã hội giám sát tại làng nghề Vạn Phúc, quận Hà Đông

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề được Ban Văn hóa - Xã hội chú trọng triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Trong năm 2023, Ban đã  đã tổ chức thực hiện 4 cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra, gồm: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn TP Hà Nội; Giám sát của về việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn TP Hà Nội; Khảo sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, quản lý lễ hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP; Khảo sát về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 2021 - 2025).

Các Đoàn giám sát của Ban được tổ chức với thành phần gọn, mời chuyên gia tham gia góp ý kiến, tăng cường giám sát thực địa, khảo sát tại cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát. Các kiến nghị của Ban qua công tác giám sát, khảo sát đều được UBND TP chỉ đạo các ngành, cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu, tổ chức thực hiện. Đồng thời, kết quả khảo sát được sử dụng có hiệu quả trong các hoạt động thẩm tra của Ban, cung cấp thông tin cho các đại biểu HĐND trong quá trình chất vấn, tái chất vấn hoặc thảo luận, quyết định những nội dung liên quan tại kỳ họp HĐND TP.


Ban Văn hoá-Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Cùng với đó, lãnh đạo, chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội tham gia các đoàn khảo sát, giám sát của các Ban của HĐND TP. Chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội đã tích cực, trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến theo góc độ chuyên môn của Ban khi tham gia Đoàn giám sát, khảo sát của các Ban HĐND TP.

Từ những kết quả đã đạt được, có thể thấy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP đã chủ động, linh hoạt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác năm, đồng thời tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Các thành viên của Ban Văn hóa - Xã hội đã phát huy tốt, khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là trong các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội góp phần vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND và HĐND TP./.

Thu Huyền


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.363.989
  Online: 130