Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

Pages: DBQH-Ngo-Duy-Hieu-gop-y-vao-Bo-luat-Lao-dong-sua-drvep7ie3g6dy

Name

DBQH-Ngo-Duy-Hieu-gop-y-vao-Bo-luat-Lao-dong-sua-drvep7ie3g6dy

Title

 

PageUrl

 

SearchData

dbqh ngo duy hieu gop y vao bo luat lao dong (sua doi)##dbqh ngo duy hieu gop y vao bo luat lao dong (sua doi) dang va nha nuoc ta trong cac chinh sach rat quan tam den nguoi lao dong va coi day la doi tuong duoc thu huong dau tien cac thanh qua ma do chinh ho lam nen va nhung thanh tuu phat trien kinh te  xa hoi

MasterPage

article
Created at 10/24/2019 10:29 AM by Nguyễn Ngọc Ánh
Last modified at 9/24/2020 8:29 AM by System Account