Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

Pages: Tong-ket-hoat-dong-HDND-cac-cap-thanh-pho-Ha-Noi-nrnc0ocm45r26

Name

Tong-ket-hoat-dong-HDND-cac-cap-thanh-pho-Ha-Noi-nrnc0ocm45r26

Title

 

PageUrl

 

SearchData

tong ket hoat dong hdnd cac cap thanh pho ha noi nam 2019 trien khai nhiem vu nam 2020##chu tich hdnd tp nguyen thi bich ngoc nhan manh buoc sang nam 2020 hdnd cac cap can tiep tuc doi moi tu tin de doi moi khong chi tron vai voi dan voi dang ma phai tron vai mot cach xuat sac

MasterPage

article
Created at 12/31/2019 6:47 AM by Hà Quốc Thịnh
Last modified at 9/19/2020 5:10 AM by System Account