Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

:

Pages: Chu-tich-HDND-TP-tham-chuc-mung-Benh-vien-Phu-san-e427jkbhlmbh

Name

Chu-tich-HDND-TP-tham-chuc-mung-Benh-vien-Phu-san-e427jkbhlmbh

Title

 

PageUrl

 

SearchData

chu tich hdnd tp tham chuc mung benh vien phu san ha noi va trung tam kiem soat benh tat tp##chu tich hdnd tp nguyen thi bich ngoc de nghi cac ban hdnd tp so nganh quan tam tao dieu kien toi da de benh vien phat trien manh me hon di theo dung huong phat trien xa hoi hoa tiep can y hoc tien tien hien dai tren the gioi trong cham soc suc khoe cho nhan dan

MasterPage

article
Created at 2/27/2020 8:12 AM by Hà Quốc Thịnh
Last modified at 11/30/2020 9:16 AM by System Account