Ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020
3:06 CH,07/03/2017

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND Thành phố Lê Minh Đức mới đây đã ký ban hành Quyết định số 04-QĐ/ĐU về việc ban hành Quy chế làm việc Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố Hà Nội (Đảng ủy) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội. Đảng ủy tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối và nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Quyết định Quy chế làm việc của Đảng ủy; Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; phân công công tác đối với các đồng chí Đảng ủy viên; xem xét công tác tài chính đảng của Đảng bộ; ban hành nghị quyết, kết luận, quyết định của Đảng ủy, Quyết định chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, tháng, quý, 6 tháng và hàng năm của Đảng bộ; thảo luận, thông qua các báo cáo định kỳ của Đảng bộ.

Đảng ủy cơ quan Văn phòng lãnh đạo thực hiện các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ (quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ) đề xuất ý kiến với cấp trên về công tác cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý. Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; xét đề nghị kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị theo quy định của Điều lệ Đảng; xem xét, đề nghị cấp trên tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định; xem xét, đề nghị việc cấp và đổi thẻ đảng viên trong Đảng bộ; xét và quyết định khen thưởng Chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ; xem xét, công nhận các chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên; xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của UBKT Đảng ủy; xem xét, quyết định kỷ luật hoặc đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên trong Đảng bộ có vi phạm theo thẩm quyền quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng và tổ chức, cán bộ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và Điều lệ của tổ chức, đoàn thể.

Ngoài ra Ban Chấp hành Đảng bộ  chuẩn bị và triệu tập Đại hội nhiệm kỳ, thảo luận và thông qua các văn kiện trình Đại hội; chuẩn bị nhân sự Đảng ủy khóa mới theo Điều lệ Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra...

Toàn văn Quy chế làm việc xem tại đây

Hồng Cường

Bản quyền thuộc ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
Địa chỉ trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: hdnd@hanoi.gov.vn