Mời tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thủy lợi
3:20 CH,17/03/2017

Dự thảo Luật Thủy lợi gồm 9 chương, 70 điều, quy định về hoạt động thủy lợi; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thủy lợi, quản lý nhà nước về thủy lợi.

Luật Thủy lợi dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XIV sắp tới. Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội trân trọng xin ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, cử tri và nhân dân. 

Mời xem toàn văn Dự thảo Luật Thủy lợi xin ý kiến.

HOÀI THƯƠNG

Bản quyền thuộc ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
Địa chỉ trụ sở: 79 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (084)-38253536 – 38253536 - E mail: hdnd@hanoi.gov.vn