Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 08 chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác năm 2023.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 08 chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác năm 2023.


 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
698 người đã bình chọn
Thống kê: 4.281.672
Online: 7