Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka (Nhật Bản)

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka (Nhật Bản)


 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
698 người đã bình chọn
Thống kê: 4.281.663
Online: 3