Duy Hoàng Dương - Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh:

19/9/1986

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn:

Đại học, chuyên ngành Luật học

Chức vụ:

Ủy viên Thường trực, Tr­ưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

Nguyễn Bích Thủy - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

 Ngày sinh: