Đại biểu Quốc hội chuyên trách: Nguyễn Tuấn Thịnh

 

 Ngày sinh:

22/04/1971

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn:

Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân Công nghệ dệt kim

Chức vụ:

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

 Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
698 người đã bình chọn
Thống kê: 4.284.888
Online: 15