Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố - Khóa XV

1. Thông báo Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội

2. Hướng dẫn tra cứu tài liệu và Lịch TXCT

3. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XV

3.1 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XV

3.2 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XV

3.3 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XV

4. Điều chỉnh nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội

Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố - Khóa XV

I. Các báo cáo thường kỳ:

1. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội (bổ sung kết quả thực hiện năm 2017).

2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội (bổ sung kết quả thực hiện ngân sách địa phương năm 2017).

3. Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

4. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

5. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018.

6. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018.

7. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XV.

8. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố. 

9. Thông báo của Ủy ban MTTQ Thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.

10. Báo cáo công tác xét xử của Toà án nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

11. Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

II. Các báo cáo chuyên đề:

2.1. Báo cáo về việc vay lại một phần vốn vay ODA của  Chính phủ Nhật  Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng Cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên cầu (gồm nội dung vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản); cơ chế ứng vốn từ ngân sách Thành phố để đảm bảo tiến độ ”Dự án tuyến đường đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội” trong trường hợp vốn ODA chậm.

2.2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công lũy kế từ năm 2016 đến tháng 6/2018.

3. Tờ trình và dự thảo nghị quyết thường kỳ

3.1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội (có trong mục 1.1)

3.2. Nghị quyết  điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố năm 2018.

3.3. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND Thành phố.

III. Dự thảo nghị quyết thường kỳ:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội (gồm nội dung vay lại một phần vốn vay ODA của  Chính phủ Nhật  Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng Cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên cầu; cơ chế ứng vốn từ ngân sách Thành phố để đảm bảo tiến độ ”Dự án tuyến đường đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội” trong trường hợp vốn ODA chậm).

2. Nghị quyết  điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố năm 2018.

3. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND Thành phố

IV. Dự thảo nghị quyết chuyên đề:

1. Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 - 2019.

2. Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách địa phương thực hiện Đề án chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội.

4. V/v điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của Hội đông Nhân dân Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố giai đoạn 2017 - 2020.

5. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố.

6. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

7. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách, nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội:

 

TỔNG HỢP DANH MỤC

Báo cáo giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND Thành phố và các Ban HĐND Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018

1. Báo cáo số 02 về Kết quả khảo sát tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

2. Báo cáo số 04 về Kết quả khảo sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP HN.

3. Báo cáo số 06 về Kết quả khảo sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; việc thực hiện quy định về trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố trong dịp Xuân Mậu Tuất.

4. Báo cáo số 08 về Kết quả giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và phòng, chống buôn lậu trên địa bàn TPHN dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

5. Báo cáo số 12 về Kết quả khảo sát chuỗi giá trị trong sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TPHN.

6. Báo cáo số 15 về Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các trường mầm non, nhà trẻ ... tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 2015 đến nay.

7. Báo cáo số 17 về Kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố.

8. Báo cáo số 18 về Kết quả giám sát của Ban KTNS về tình hình giao kế hoạch phát triển KTXH và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2018.

9. Báo cáo số 19 về Kết quả khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách về tình hình thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội.

10. Báo cáo số 22 về Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

11. Báo cáo số 24 về Kết quả khảo sát tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

12. Báo cáo số 25 về  Kết quả giám sát việc chấp hành về bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Danh mục các Báo cáo thẩm tra

1. Báo cáo số 27/BC-BPC ngày 21/6/2018 của Ban Pháp chế thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2018.

2. Báo cáo số 28/BC-BPC ngày 21/6/2018 của HĐND Thành phố thẩm tra Tở trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

3. Báo cáo số 30/BC-HĐND ngày 26/6/2018 của HĐND Thành phố thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực kinh tế, ngân sách).

4. Báo cáo số 31/BC-HĐND ngày 26/6/2018 của HĐND Thành phố thẩm tra kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của dự án Xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường 2 bên đầu cầu; dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

5. Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 26/6/2018 của HĐND Thành phố thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố.

6. Báo cáo số 33/BC-HĐND ngày 26/6/2018 của HĐND Thành phố thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

7. Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 26/6/2018 thẩm tra TTr, dự thảo NQ về việc ban hành quy định một số nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

8. Báo cáo số 35/BC-HĐND ngày 26/6/2018 của HĐND Thành phố thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2018; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

9. Báo cáo số 36/BC-HĐND ngày 26/6/2018 của HĐND Thành phố thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường đối với người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

10. Báo cáo số 37/BC-HĐND ngày 27/6/2018 V/v thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của TPHN.

11. Báo cáo số 38/BC-HĐND ngày 27/6/2018 V/v thẩm tra TTr và dự thảo NQ quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TPHN và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học (2018-2019).

12. Báo cáo số 39/BC-HĐND ngày 27/6/2018 V/v thẩm tra TTr và dự thảo NQ "Quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2019 trên địa bàn TPHN.

13. Báo cáo số 40/BC-HĐND ngày 27/6/2018 của HĐND Thành phố thẩm tra về những nội dung thuộc lĩnh vực Đô thị trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Trả lời chất vấn:

1. Trả lời chất vấn  của đại biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố.

2. Báo cáo giải trình ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố tại Báo cáo thầm tra số 39/BC-HĐND về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trự từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học giai đoạn 2018-2020 tren địa bàn thành phố Hà Nội".

3. Báo cáo giải trình Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND Thành phố về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

4. Báo cáo giải trình Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa- xã hội HĐND Thành phố về Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố - Khóa XV

1. Công văn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XV.

2. Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Phân công dự các cuộc TXCT của đại biểu HĐND Thành phố sau kỳ họp 6.

4. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố khóa XV.

Các Nghị quyết của HĐND TP được thông qua tại kỳ họp thứ 6

1. Nghị quyết Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

2. Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỉ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020.  

3. Nghị quyết Về quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Nghị quyết Về việc ban hành quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội.

5. Nghị quyết Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội.

6. Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 - 2019. 

7. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục các dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

8. Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018 - 2020).  

9. Nghị quyết Về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.  

10. Nghị quyết Về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam câp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông báo Kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  706 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.415.159
  Online: 13