TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

1. Giấy triệu tập kỳ họp thứ 8 - HĐND Thành phố khóa XV; Dự kiến chương trình Kỳ họp

- Dự kiến chương trình kỳ họp cập nhật 09/4.

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (23/Ttr-UBND). Các tài liệu tham khảo: Báo cáo giải trình số 102

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội (27/TTr-UBND). Các tài liệu tham khảo: Tờ trình số 31, Tờ trình số 32, Công văn giải trình số 1332 của UBND TP; Công văn số 63 của HĐND TPCông văn số 76 của HĐND TP, Báo cáo giải trình số 99,

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông (28/TTr-UBND).

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỷ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội (22/TTr-UBND).  Các tài liệu tham khảo: Báo cáo thuyết minh của UBND TP, Tờ trình của liên ngànhBC thẩm định số 64 của Sở Tư pháp; Báo cáo thẩm định số 85 của sở Tư pháp; Công văn góp ý của sở Tư pháp; Thông tư số 37/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, Báo cáo giải trình số 101.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ

1. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của Thành phố Hà Nội

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông

4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  706 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.414.876
  Online: 8