Theo thống kê tính đến năm 2020, thành phố Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư (trong đó có 34 khu có diện tích đất từ 2 ha trở lên và 42 khu có diện tích đất dưới 2 ha) và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954 (hiện nay đang tiếp tục công tác rà soát tại các quận cập nhật vào danh mục dự kiến bổ sung thêm khoảng 200 - 300 nhà chung cư). Đa số các nhà chung cư được xây dựng từ lâu, qua nhiều thập kỷ, đến nay hầu hết chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng, đồng thời trong quá trình sử dụng các chủ căn hộ đã tự ý cải tạo, sửa chữa, cơi nới không đúng quy định dẫn đến nhiều nhà chung cư bị biến đổi cấu trúc, hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước thực trạng đó, từ nhiều năm nay chính quyền Thành phố đã quan tâm triển khai công tác cải tạo, sửa chữa, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn, tuy nhiên kết quả rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Đến nay, mới có 19 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng (chiếm khoảng 1,2% tổng số nhà chung cư cũ), 14 dự án đang triển khai. Kết quả hạn chế này cũng đã được xác định rõ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội và Chương trình công tác số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, đó là: Công tác cải tạo chung cư cũ chưa đạt tiến độ; quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII và Chương trình công tác 03-CTr/TU của Thành ủy cũng đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2021-2025: Hoàn thành xây dựng Đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình công tác của Thành ủy, UBND Thành phố đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Tại kỳ họp thứ 2, HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về việc thông qua Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, đây là một văn bản pháp lý quan trọng, tạo tiền đề cho UBND Thành phố và các cấp chính quyền tiếp tục triển khai các nội dung công việc Đề án đã xác định.

Nội dung cơ bản của Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 2:

1. Hiện trạng, kết quả thực hiện trước đây và khó khăn, vướng mắc

(1). Đánh giá hiện trạng, kết quả thực hiện thời gian qua.

Đến nay, qua nhiều thập kỷ, hầu hết chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng, bộc lộ nhiều hạn chế trong việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng; qua quá trình sử dụng, sửa chữa cơ nới tự phát, chung cư cũ và hạ tầng kèm theo đã bị biến đổi cấu trúc, hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân.

Quá trình triển khai rà soát, đánh giá toàn bộ các chung cư cũ theo các mức tình trạng kỹ thuật để lựa chọn kiểm định đối với chung cư cũ có dấu hiệu nguy hiểm cấp độ D; kết quả rà soát: có 42 chung cư mức 1, có 1.449 chung cư mức 2, có 88 chung cư mức 3, có 25 nhà còn lại đã được cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn cho người sử dụng; đã tổ chức kiểm định 401 chung cư (trong đó: cấp B có 148 chung cư; cấp C có 245 chung cư; cấp D có 08 chung cư (trong đó 02 nhà cấp D đã hoàn thành cải tạo, xây dựng lại và đưa vào sử dụng là C1 Thành Công và B6 Giảng Võ)).

Thời điểm từ năm 2005 đến năm 2014, Thành phố triển khai thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời điểm này có một số chính sách ưu đãi, điều kiện thuận lợi, như: (1) quy định điều kiện phá dỡ và lựa chọn chủ đầu tư chỉ cần 2/3 tổng số chủ sở hữu đồng ý; (2) chủ đầu tư được UBND cấp tỉnh xem xét cho vay tỷ lệ vốn đầu tư tối đa 70% giá trị xây lắp và thiết bị dự án từ Quỹ đầu tư phát triển hoặc Quỹ phát triển nhà ở, hỗ trợ vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và một số công trình hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án; (3) chủ đầu tư được áp dụng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo; (4) hệ số bồi thường tái định cư tại chỗ căn hộ cũ từ 1,3 đến 1,95 (k= 1,3-:-1,95); (5) được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với toàn bộ phần diện tích đất được giao trong phạm vi dự án (kể cả phần diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng). Thời điểm này hầu hết khu vực nội đô lịch sử chưa bị khống chế bởi các chỉ tiêu quy hoạch về tầng cao, dân số, do vậy, đã có 19 dự án đã được triển khai hoàn thành đưa vào sử dụng và 14 dự án đang triển khai.

Thời điểm sau khi Luật Nhà ở ngày 25/11/2014, Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực thi hành thì 04/05 nội dung thuận lợi, chính sách ưu đãi nêu trên không còn được quy định (chỉ còn chính sách về miễn tiền đất được tiếp tục thực hiện), hệ số bồi thường tái định cư tại chỗ không quy định cụ thể, các quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 có nhiều nội dung còn chưa khả thi triển khai trong thực tiễn, quy trình lựa chọn chủ đầu tư và phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư khó thực hiện; đồng thời các dự án bị khống chế về dân số, tầng cao theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô làm khó khăn phát triển các diện tích sàn thương mại; trong khi đó, nhu cầu về nhà ở cũng như thị trường bất động sản biến động tăng, nhu cầu đòi hỏi bố trí diện tích tái định cư của các chủ sở hữu tăng theo, đã dẫn đến khó khăn về cân đối hiệu quả tài chính dự án, tính khả thi không cao, do vậy không thu hút được các nhà đầu tư tham gia; đến nay, không có dự án mới nào được bổ sung thêm; tiến độ đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố chậm.

Đối với việc bảo trì, cải tạo để duy trì chất lượng nhà chung cư cũ, trước đây UBND Thành phố giao cho công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý và thực hiện duy tu, cải tạo, sửa chữa phần sở hữu chung trong các nhà chung cư cũ; tuy nhiên, do số lượng chung cư cũ nhiều, vốn ngân sách hạn hẹp nên việc cải tạo, sửa chữa chỉ mang tính chất cục bộ, tạm thời từng khối nhà. Thời điểm Luật Nhà ở ngày 25/11/2014, Điều 86, 87, 90 quy định trách nhiệm của các chủ sở hữu nhà chung cư, UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các quận nơi có nhà chung cư cũ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các chủ sở hữu, chủ sử dụng có trách nhiệm chủ động tham gia thực hiện.

(2). Khó khăn, vướng mắc trước đây:

Qua rà soát đánh giá quá trình triển khai cải tạo, xây dựng lại 19 chung cư cũ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, những khó khăn vướng mắc tại 14 dự án đang triển khai, quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, tổng kết quá trình thực hiện cơ chế, chính sách của Luật Nhà ở ngày 25/11/2014, Nghị định số 101/2015/NĐ-CP, Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, thành lập Tổ Chuyên gia nghiên cứu, rà soát, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù (đến nay đã nâng cấp thành Đề án), giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc nghiên cứu rà soát về quy hoạch. Theo kết quả rà soát, đánh giá đã có khoảng 20 nội dung khó khăn, vướng mắc thuộc 06 nhóm khó khăn, vướng mắc chính được xác định như: (i) rà soát, kiểm định; (ii) lập, phê duyệt quy hoạch; (iii) lựa chọn nhà đầu tư; (iv) giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; (v) tạo lập quỹ nhà ở tạm thời (tạm cư); (vi) ưu đãi đầu tư.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đã cơ bản tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nêu trên.

2. Quan điểm, mục tiêu

(1). Các chung cư cũ (tập thể cũ) trước đây đã được nhà nước đầu tư xây dựng đồng bộ, bài bản để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ ổn định đời sống, chỗ ở cho đông đảo nhân dân, đóng góp vào công cuộc đổi mới, phát triển. Đến nay, chung cư cũ đã hết thời hạn sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, cùng với tình trạng biến đổi khí hậu gây mất an toàn; Do vậy, cần phải cải tạo, xây dựng lại để kịp thời tái định cư ổn định cuộc sống người dân, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, kinh tế xã hội giai đoạn mới.

(2). Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đã xuống cấp, nguy hiểm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, nhằm đảm bảo sự an toàn, tính mạng và tài sản, ổn định đời sống nhân dân, là công tác an sinh xã hội, trong đó vai trò của Nhà nước là chủ đạo trong việc quản lý, chỉ đạo thực hiện; cần thiết phải có phương pháp, giải pháp hiệu quả (xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Đề án), cả hệ thống chính trị vào cuộc và tăng cường sự thống nhất ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội cùng phối hợp quyết liệt triển khai thực hiện.

(3). Công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tiến tới góp phần công cuộc cải tạo, tái thiết đô thị; dỡ bỏ chung cư cũ, xây dựng mới chung cư tái định cư, gắn với cải tạo chỉnh trang, xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển công trình thương mại, dịch vụ,..., kết nối, thống nhất với các khu chức năng đô thị hiện hữu, phát huy tối đa nguồn lực đất đai đô thị, nhằm làm thay đổi cơ bản nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống, giá trị kiến trúc cảnh quan, hướng tới đô thị xanh, văn minh hiện đại, bền vững.

(4). Thực hiện, áp dụng đồng bộ cơ chế chính sách pháp luật về nhà ở, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật hiện hành có liên quan; áp dụng Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

(5). Xây dựng hoàn chỉnh “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội” với phương pháp, quy trình và chính sách hiệu quả, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt, làm cơ sở pháp lý, công cụ giải pháp thực hiện, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, tái định cư, chỉnh trang, tái thiết đô thị.

3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn quá trình triển khai, xác định quan điểm mục tiêu nêu trên và thực hiện quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, UBND Thành phố dự kiến triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm như sau:

(1). Ban hành Kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ: Bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025; Ưu tiên kiểm định trước đối với chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, chung cư hư hỏng nặng (cấp độ D và C cận D). Hiện nay đã hoàn thành việc rà soát, xây dựng danh mục. Phấn đấu hoàn thành công tác kiểm định cho tất cả các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố hoàn thành trong Quý II/2023. Chia là 04 đợt như sau:

- Đợt 1: Rà soát hiện trạng các chung cư đã được kiểm định và tổ chức kiểm định toàn bộ các nhà chung cư còn lại của 04 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D; Tổ chức kiểm định 06 khu chung cư được lựa chọn triển khai ban đầu giai đoạn 2021-2025 có tính khả thi cao như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân,....; Tổ chức kiểm định một số khu chung cư theo Đề án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (UBND quận Hoàn Kiếm đã xây dựng Đề án); Tiến độ hoàn thành: Quý II/2022.

- Đợt 2: Rà soát hiện trạng các chung cư cũ đã được kiểm định và tổ chức kiểm định toàn bộ các nhà chung cư còn lại của 15 Khu chung cư cũ và tối thiểu 30% các nhà chung cư độc lập trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Tiến độ hoàn thành: Quý III/2022.

- Đợt 3: Rà soát hiện trạng các chung cư đã được kiểm định và tổ chức kiểm định toàn bộ các nhà chung cư còn lại của 22 khu chung cư cũ và tối thiểu 30% các nhà chung cư độc lập trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Tiến độ hoàn thành: Quý IV/2022.

- Đợt 4: Kiểm định toàn bộ các nhà chung cư cũ của 29 khu chung cư còn lại; hoàn thành kiểm định 40% các nhà chung cư độc lập trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Tiến độ hoàn thành: Quý II/2023.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, thống kê chung cư cũ trên địa bàn, phối hợp Sở Xây dựng để bổ sung, đề xuất đưa vào kế hoạch kiểm định và kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

(2). Ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chi tiết chung cư cũ: Ban hành kế hoạch đồng thời bố trí nguồn vốn ngân sách lập quy hoạch. Chia làm 04 đợt. Trong đó, đợt 1: lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 10 Khu chung cư cũ (04 khu có nhà nguy hiểm cấp D là Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp và 06 khu được lựa chọn triển khai ban đầu có tính khả thi như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân...); Xem xét Đề án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (UBND quận Hoàn Kiếm đã xây dựng Đề án) và một số nhà chung cư cũ đơn lẻ; Tiến độ hoàn thành Quý III/2022.

Phân cấp cho UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác tổ chức lập quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, lập đề án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn, phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc để bổ sung cập nhật vào kế hoạch tổ chức lập quy hoạch, phối hợp với Sở Xây dựng để bổ sung cập nhật vào kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

(3). Ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố:

Hiện nay Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang được Sở Xây dựng nghiên cứu lập trên cơ sở Kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định nhà chung cư cũ, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2021, nội dung Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được thực hiện với quan điểm toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm, bao gồm:

- Lập danh mục chung cư cũ cần thực hiện cải tạo, xây dựng lại đồng bộ, toàn diện; với 03 nhóm: (i) Nhóm các dự án đang triển khai (chuyển tiếp từ giai đoạn trước năm 2021); (ii) Nhóm dự kiến khởi công xây dựng lại trong giai đoạn 2021-2025 (sau khi có kết quả kiểm định toàn khu hoặc đối với nhóm nhà chung cư, nhà độc lập, đơn lẻ); (iii) Nhóm thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai giai đoạn tiếp theo.

- Lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ giai đoạn 2021-2025; Trong đó lựa chọn 06 khu có tính khả thi cao như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân,... và 04 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp); Đôn đốc 14 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai; Rà soát bổ sung triển khai đối với nhà chung cư đơn lẻ cấp D (có phát sinh trong quá trình kiểm định) còn lại trên địa bàn. Xem xét triển khai Đề án, dự án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

- Xác định tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ khởi công, thời hạn hoàn thành của từng dự án; Cụ thể với chung cư cũ (Đợt 1) hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết xong trong Quý II hoặc Quý III/2022 thì có thể tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án trong Quý IV/2022, dự kiến khởi công trong Quý I và Quý II/2023, thời hạn hoàn thành khoảng 2- 3 năm. Với các chung cư cũ còn lại (Đợt 2, Đợt 3 và Đợt 4) triển khai thực hiện theo kế hoạch trong những năm tiếp theo.

- Với các dự án nằm trong Danh mục 14 dự án đang triển khai, đủ điều kiện tiếp tục thì đẩy nhanh tiến độ để khởi công trong thời gian sớm nhất (trong năm 2021 và 2022); đôn đốc tiến độ hoàn thành các dự án đang triển khai thi công xây dựng.

- Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ sẽ được dự kiến các nguồn vốn thực hiện đối với từng dự án cụ thể, trong đó lưu ý đối với nhà chung cư thuộc diện Nhà nước thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách theo Điều 6 Nghị định 69/2021/NĐ-CP; phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch.

- Kế hoạch được định kỳ 06 tháng/1 lần cập nhật, bổ sung Kế hoạch đối với các nhà chung cư có kết quả kiểm định theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

(4). Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

- Thành lập Tổ công tác của UBND Thành phố để xây dựng, ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư và các cơ chế chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của Thành phố. Trong đó xác định cụ thể quy trình về lựa chọn chủ đầu tư; chấp thuận chủ trương đầu tư; tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời; thu hồi, giao đất, cho thuê đất để chuẩn bị khởi công công trình; Tiến độ hoàn thành trước 01/10/2021;

- Quy định 03 hình thức lựa chọn, gồm: (1) Các chủ sở hữu thống nhất lựa chọn, (2) Đấu thầu lựa chọn, (3) Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

(5). Về công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư:

UBND Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định (Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2021) để xem xét, phê duyệt chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP, với những nội dung chính sau:

- Trên cơ sở quy hoạch khu vực nhà chung cư, khu chung cư được duyệt, căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án tại từng khu vực UBND Thành phố quyết định hệ số K bồi thường từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ cũ; theo nguyên tắc K giảm dần vào khu vực nội đô.

- Quy định các hình thức tái định cư: (i) khi tại địa điểm cũ không xây dựng lại nhà chung cư mà xây dựng công trình khác;  (ii) Quy định đối với các chủ sở hữu tầng 1 có diện tích nhà kinh doanh; (iii) quy định các trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ; (iv) quy định đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ; (v) quy định đối với nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước;

- Quy định việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế di dời theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, các quy định của pháp luật về nhà ở, đất đai và quy định pháp luật có liên quan.

(6). Về tạo lập quỹ nhà ở tạm thời (tạm cư):

Trên cơ sở Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Sở Xây dựng nghiên cứu lập Kế hoạch tạo lập quỹ nhà ở tạm thời theo các phương thức như: sử dụng quỹ nhà tái định cư có sẵn; đầu tư xây dựng nhà ở tạm cư, nhà tái định cư (phục vụ tạm cư) mới bằng vốn ngân sách, nhà ở thương mại, sử dụng quỹ nhà ở xã hội kết hợp,...., theo quy định Nghị định số 69/2021/NĐ-CP. Dự kiến hoàn thành trình UBND Thành phố xem xét trong Quý I/2022;

(7). Thực hiện các chính sách ưu đãi: Thực hiện chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất, chính sách thuế, phí trước bạ theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 và quy định pháp luật hiện hành có liên quan...

Bằng Giang (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.267
  Online: 25